Ungdomsfilm teori og begreber | 7 siders noter

Indholdsfortegnelse
Ungdomsfilmen som genre
Centrale begreber til analyse af ungdomsfilm: indhold
- Oprør
- Danske og amerikanske ungdomsfilm
- Søgebevægelser
- Passagemodellen
- Alignment og allegiance
Centrale begreber til analyse af ungdomsfilm: form
- Excess
- Found Footage
Overblik over genretræk og analytiske begreber
Ungdomsfilmens indhold (dramaturgi, temaer og rekvisitter)
Ungdomsfilmens form (filmiske virkemidler)
Analytiske begreber
Kilde:

Uddrag
Genre betyder ‘art’ eller ‘slags’ i betydningen ’en art’ eller ’en slags’, der defineres ud fra en række ligheder.

Når man taler om genre i mediefaglig sammenhæng, mener man derfor en medieproduktion, som deler ligheder i såvel form (filmiske virkemidler) som indhold (dramaturgisk opbygning, temaer og karakterer, locations og rekvisitter).

Disse ligheder kalder man genretræk eller genremarkører. Genretrækkene er de kendetegn, der viser tilskueren, hvilken genre man ser, mens genreforventninger er de forventninger, man som tilskuer har til den genrefilm man skal se, fx. eksplosioner og skuddueller i en actionfilm eller sang, dans og musik i en musical.

---

Det sociale oprør handler om den unges oprør imod en social struktur, som ofte er større end den unge selv og derfor svær at ændre på, fx et socialt belastet miljø, kriminalitet eller misbrug.

Ofte vil film med det sociale oprør som omdrejningspunkt kombinere dette med et psykologisk oprør, hvor der også er fokus på karakterens følelsesmæssige tilstand og personlige udvikling.

Det kulturelle oprør handler om unge, der er fanget mellem to kulturer, og hvor den unge gør oprør mod kulturelle autoriteter.

Oprøret handler således om retten til at være ung og at afprøve typiske ungdomsting, fx alkohol, fester, kærester og venner.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu