Indledning
Jeg vil i denne opgave bruge omverdensmodellen til at analysere Cult. Man kan med omverdensmodellen skabe et overblik over de faktorer, der kan påvirke den så kaldte virksomheds muligheder og trusler på markedet.

I Cults afhængige omverden består det af de aktører, som Cult jævnligt er i kontakt med og meget afhængige af.

Cults uafhængige omverden, består af de udefrakommende faktorer, der kan ændre på Cults beslutningsgrundlag.

Til sidst vil jeg opsummere de relevante faktorer i en OT-opstilling, og vise hvad der muligvis kunne være en trussel eller en mulighed for virksomheden Cult.

Indholdsfortegnelse
Udvælg relevante faktorer for den afhængige omverden samt to-tre faktorer fra den uafhængige omverden, som du synes er mest relevante for Cult A/S. Argumenter for dine valg.

Herefter skal du analysere, hvorledes de valgte faktorer har påvirket og påvirker Cult (mulighed? Trussel?).

Den afhængige omverden
- Kunder
- Konkurrenter

Den uafhængige omverden
- Kulturelle forhold
- Massemedier

Opsummér tilsidst i en OT-opstilling efterfulgt af en kort konklusion på virksomhedens nuværende eksterne situation.

Uddrag
Målgruppen Cult rækker sig ud til, er aldersgruppen fra 15-26-årige, hvor 34-38% drikker min. 1 energidrik om måneden, det er dog mændene i aldersgruppen der drikker flest energidrikke.

Målgruppen kunne godt være en trussel for virksomheden, da det er denne målgruppe der oftest ”hopper med på trends”, og også bliver påvirket af hvad ens forældre siger til dem.

Det vil sige, hvis der kom en trend med, at vi kun skal drikke sunde ting, kan deres kundegruppe blive mindsket. Det kan man se efter, at der var en trend omkring en sundere livsstil.

Som man kan se i artikel b, ”På grund af trenden med jagten på sundere livsstil generelt stigende efterspørgsel efter mere naturlige, lav sukker/kalorie og økologiske produkter.”

Hvis det var en ældre målgruppe, vil de ikke blive påvirket så meget af de forskellige trends. Men man kan så også sige, at den måde produkterne bliver promoveret på, prøver virksomheden Cult at henvende sig til unge.

Det gør de ved at de laver alkoholholdige produkter, farverige dåser, men også ved at de bruger let påklædte damer, som deres kendte ”cult piger” på deres reklamer. Alt dette tiltrækker unge mennesker.