Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for cafe- og barmarkedet.
- Delkonklusion:

2. Analyser hvorledes Joe & The Juice ønsker at positionere sig på det danske cafe- og restaurantmarked.
- Delkonklusion

3. Analyser Joe & The Juices brug af produktparameteren. Inddrag de 7 P’er.
- Delkonklusion:

4. Diskutér følgende udsagn:
- Joe & The Juice er markedsfølger på det danske café- og barmarked.
- Delkonklusion:
- Ulempen for Joe & The Juice ved at benytte sig af franchisetagere er, at kæden ikke har kontrol over markedsføringen.
- Delkonklusion:

5. Identificér en væsentlig udfordring for Joe & The Juice. Diskutér mulige løsninger af den valgte udfordring.
- Delkonklusion:

Uddrag
Café- og barmarkedet, er et markedet med rigtigt mange udbydere og derfor er der monopolistisk konkurrence på café- og barmarkedet.

I Danmark består det primært af en lang række mindre caféer og barer. Der er ca. 3.000 cafeer og barer i Danmark og antallet er stigende, hvor bl.a. take-away er i vækst på markedet.

De fleste af de 3.000 cafeer og barer i Danmark bliver drevet af selvstændige virksomheder. Baresso Coffee er den førende kæde i branchen

med en markedsandel på 30%. Udover Baresso er de vigtigste spillere på cafémarkedet er ud over Joe & The Juice, Café Vivaldi, Starbucks og Riccos Kaffebar.

Der er 500 caféer i Danmark, der er Joe & The Juice en dominerende spiller på dette område. Joe & The Juice har en markedsandel på godt 20 % sammenlignet med andre kæder på markedet.

Indenfor café- og barmarkedet er der mange forskellige og stærke præferencer, og derfor de mange forskellige udbydere.

På café markedet er der oftest stærke præferencer inden for service, beliggenhed og hvor hurtig maden bliver leveret og stadig har den forventede kvalitet.

Café- og barmarkedet er i servicebranchen, og de befinder sig på det heterogene marked. Da kunderne oftest har præferencer ift. hvilken mad og drikke der bliver serveret, og hvilken beliggenhed caféen har.

Derudover er det vigtigt at kvaliteten af service, beliggenhed og mad hører sammen med prisen på café- og barmarkedet.

Man bruger oftest café- og barmarkedet til at få nogle behov opfyldt. Fysiske behov ved at sidde at få noget og spise og drikke og det sociale behov ved at sidde sammen med sine venner og hygger sig, hvilket primært de yngre går op i at få opfyldt.

---

Joe & The Juices produkt er ikke kun madvarerne og drikkevarerne. Joe & The Juices “place” og “personale” er også en stor del af produktet i helhed

da man ikke kun kommer for juice og kaffe, man kommer for en god oplevelse og for at sidde sammen med vennerne i en butik som minder om derhjemme.

Det opfylder det sociale behov, som specielt deres målgruppe de unge har brug for. Personalet er en stor del af Joe & The Juices produkt, da de er med til at skabe den dynamiske stemning som er essensen hos Joe & The Juice.

Kaspar Basse, havde han ikke regnet med, at de ansatte skulle betyde så meget for konceptet dengang han startede Joe & The Juice.

De såkaldte juicere og deres evner har en direkte effekt på salget og måden, hele forretningen drives på. Joe & The Juice kombinere trenden med sundhed sammen med det at få en oplevelse (oplevelsesøkonomi).

Joe & The Juice sælger kortvarige produkter som sandwiches og juices, der altså har en kortvarig levetid, som opfylder et fysisk behov.

Produktet fra Joe & The Juice er et specialprodukt. Joe & The Juice levere produkter, som ikke er helt det samme som andres produkter i deres branche, fordi de har deres eget produkt af juices og smoothies de laver

og derfor er det et specialprodukt, fordi det er et produkt der kun kan købes i Joe & The Juices butikker.

Deres produkter har en høj psykologisk kvalitet, da der er mange der foretrækker deres produkter frem for andre, grundet atmosfæren og deres image.

Derudover skaber de en funktionel kvalitet ved at de har sunde produkter. Til sidst skaber de også en smagsmæssige kvalitet, hvor de bl.a. siger “Det behøver ikke at være usundt for at smage godt”.

Derfor har de både psykologisk kvalitet, funktionel kvalitet og smagsmæssig kvalitet, hvilket skaber en stor værdi hos deres målgruppe.