Indledning
Effektiviteten af et enzymholdigt vaskepulver blev testet på bomuldsklude plettet med blod. Eksperimentet blev udført ved 18 grader. Bomuldskludene blev mærket A, B, C, og D. Bomuldskludene blev lagt i fire forskellige vandige opløsninger, se figur 1.

Indholdsfortegnelse
Giv forslag til, hvilken enzym type der skal være i vaskepulveret, hvis det skal kunne nedbryde hæmoglobin.
Angiv hvilket forsøg, der fungerer som kontrol. Begrund dit svar.
Forklar forsøgsresultaterne.
Afbild tiden for nedbrydning af blodpletten som funktion af temperaturen. Anvend regneark eller grafpapir.
Formuler på grundlag af de oplysninger og resultater, der er angivet i opgaven, en vejledning til vask af blodpletter på bomuldstøj.

Uddrag
Formålet med forsøget var at undersøge effekten af enzymholdigt vaskepulver når der var blodpletter på bomuldsklude. Figur 1, viser hvilken effekt enzymholdigt vaskepulver havde på tiden, her blev kun én faktor ændret fra forsøgene A-B, B-C og C-D.

Forsøg A er med rent vand og fungerer som kontrolforsøg. I kontrolforsøget ser vi en vasketid på over 12 timer, som også er den længste af de 4 vasketider.