Indholdsfortegnelse
1. Forklar, hvad der sker, når en ionkanal aktiveres ved påvirkning af et transmitterstof. Inddrag figur 1.

2. Angiv, hvor på neuronet tætheden af spændingsregulerede ion-kanaler er størst, og hvor tætheden af transmitterstofregulerede ion-kanaler er størst. Benyt vedlagte bilag. Begrund dit svar.

3. Forklar, hvorfor synapsepotentiale a, vist i figur 2, er fremmende, og synapsepotentiale b i figur 2 er hæmmende for dannelse af et aktionspotentiale i neuronet.

4. Forklar, hvorfor et aktionspotentiale kan medføre indstrømning af Ca2+ i endeknoppen. Se figur 3.

5. Giv en mulig forklaring på, hvordan blokering af Ca2+-kanaler kan have smertestillende virkning.

Uddrag
På figur 1 a ses det at ionkanalerne er af a-helix-struktur og foldebalde. På figur 1 b og c ses det, at transmitterstoffet binder sig til ionkanalernes receptorer.

Det medfører at den rumlige struktur i proteinet ændres. I det strukturen i proteinet ændres, dannes der et hul i ionkanalen. Det hul bidrager til at ioner kan passere igennem membranen.