Iontransport i neuroner | Noter til biologi

Indholdsfortegnelse
1. Forklar, hvad der sker, når en ionkanal aktiveres ved påvirkning af et transmitterstof. Inddrag figur 1.

2. Angiv, hvor på neuronet tætheden af spændingsregulerede ion-kanaler er størst, og hvor tætheden af transmitterstofregulerede ion-kanaler er størst. Benyt vedlagte bilag. Begrund dit svar.

3. Forklar, hvorfor synapsepotentiale a, vist i figur 2, er fremmende, og synapsepotentiale b i figur 2 er hæmmende for dannelse af et aktionspotentiale i neuronet.

4. Forklar, hvorfor et aktionspotentiale kan medføre indstrømning af Ca2+ i endeknoppen. Se figur 3.

5. Giv en mulig forklaring på, hvordan blokering af Ca2+-kanaler kan have smertestillende virkning.

Uddrag
På figur 1 a ses det at ionkanalerne er af a-helix-struktur og foldebalde. På figur 1 b og c ses det, at transmitterstoffet binder sig til ionkanalernes receptorer.

Det medfører at den rumlige struktur i proteinet ændres. I det strukturen i proteinet ændres, dannes der et hul i ionkanalen. Det hul bidrager til at ioner kan passere igennem membranen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu