Indholdsfortegnelse
1. Giv forslag til, hvilken enzymtype der skal være i vaskepulveret, hvis det skal kunne nedbryde hæmoglobin.
2. Angiv hvilket forsøg, der fungerer som kontrol. Begrund dit svar.
3. Forklar forsøgsresultaterne
4. Afbild tiden for nedbrydning af blodpletten som funktion af temperaturen. Anvend regneark eller grafpapir.
5. Formuler på grundlag af de oplysninger og resultater, der er angivet i opgaven, en vejledning til vask af blodplettet bomuldstøj

Uddrag
Blodets hæmoglobinmolekyler er opbygget af proteiner. Disse proteiner kan blive nedbrudt af enzymtypen protease, der er karakteriseret ved at spalte proteinstrukturer.

Protease er en undergruppe af hydrolase, der spalter proteinets peptidbindinger til aminosyrer. Vaskepulveret skal altså indeholde enzymtypen proteaser, der nedbryder blodets hæmoglobinmolekyler.

---

Formålet med forsøget var at undersøge, hvilken effekt enzymholdigt vaskepulver havde på blodplettet bomuldsklude.

Figur 1 (på næste side) viser effekten af enzymholdigt vaskepulver havde på tiden, hvor kun én faktor er blevet ændret fra hvert delforsøg, det tog at nedbryde blodpletten på bomuldskludene.

Forsøg A fungerer som kontrolforsøg: Her ser vi den længste vasketid på over 12 timer, da hæmoglobinholdige blodpletter ikke opløses af rent vand.