Indholdsfortegnelse
Opgave1
Forklar forsøgsresultaterne
Afbild tiden for nedbrydningen af blodpletten som funktion af temperaturen. Anvend regneark
Formuler på baggrund af de oplysninger og resultater, der er i opgaven, en vejledning til vask af blodplettet bomuldstøj.

Opgave 2 Engelsk syge

Uddrag
• Generelt fremskylder enzymer biokemiske processer, og de kan derfor være med til at fjerne blodpletter hurtigere. Der er dog en række faktorer, som kan være med til at hæmme enzymernes aktivitet.

En faktor, der hæmmer enzymernes aktivitet, er for høje temperaturer, hvilket vi også kan se ved bomuldsklud C i figur 1 ovenover, hvor vandet med det enzymholdige vaskepulver har været kogt og afkølet før anvendelsen

hvilket medførte at det tog 4 timer længere, før blodpletten var væk, end det gjorde ved klud B, hvor vandet med det enzymholdige vaskepulver ikke var blevet kogt inden brug.

Under kogningen af vandet i opløsning C er enzymernes aktivitet altså blevet hæmmet af de høje temperaturer.

Vi kan se ved klud A og D, der henholdsvis lå i rent vand eller vand med vaskepulver uden enzymer, at det tager en del længere tid, før pletten er væk, end det gør ved de to klude, der lå i en vandig opløsning med enzymholdigt vaskepulver.

---

Hvis man har fået en blodplet på noget bomuldstøj, skal man vaske tøjet med enzymholdigt vaskepulver, da enzymernes aktivitet vil hjælpe med at fjerne blodpletten hurtigere, hvis man bruger det korrekt.

En ting der er meget vigtig, hvis det enzymerne i vaskepulveret skal virke effektivt, er at man vasker tøjet ved den rette temperatur.

Enzymernes aktivitet er højest ved en vask ved 40-50 grader celsius, og det er altså her enzymerne vil nedbryde blodpletten hurtigst.