Binomialfordelingen | Noter

Indholdsfortegnelse
Binomialfordelingen II
- Eksempel - Binomialfordelt stokastisk variabel
- Sandsynlighedsfordeling for en binomialfordeling
- Eksempel - Sandsynligheder for binomialfordelt stokastisk variabel
- Middelværdi, varians og spredning
- Normalfordeling
- Normalfordeling
- Tæthedsfunktion i en normalfordeling
- Hvordan påvirker μ og σ formen af ”klokken”?
- Eksempel - Beregning af sandsynlighed
- Approksimation af binomialfordelingen med normalfordelingen
- Eksempel
- Øvelse

Uddrag
Hvis de 4 forudsætninger er opfyldt lader vi den stokastiske variabel X tælle antallet af gunstige udfald ud af de n forsøg.

Den stokastiske variabel X er binomialfordelt med sandsynlighedsparameter p og antalsparameter n, dette skrives X~b(n,p).

---

Vi har set på diskrete stokastiske variable og binomialfordelingen som er det vi kalder en diskret fordeling. Vi skal nu snakke om de kontinuerte stokastiske variable og en af de fordelinger der kan bruges til at beskrive disse.

De kontinuerte stokastiske variable arbejder på intervaller, hvilket vil sige at de kan antage alle reelle i et interval.

Da en kontinuert stokastisk variabel ikke kan antage adskilte værdier kan vi ikke snakke om sandsynligheden for at få en bestemt værdi som ved de diskrete stokastiske variable.

Vi har derfor ikke en sandsynlighedsfunktion tilknyttet men i stedet for en tæthedsfunktion f(x). Når vi kender tæthedsfunktionen er sandsynligheden for at ramme mellem to værdier arealet under funktionen mellem disse to værdier.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu