Indholdsfortegnelse
1) Forklar betydningen af et stokastisk eksperiment og en stokastisk variabel – giv et eksempel.
2) Forklar hvad der forstås med et udfald og et udfaldsrum – giv et eksempel.
3) Forklar forskellen på uafhængige og afhængige forsøg, giv eksempler på begge.
4) Forklar hvad der forstås ved binomialfordelte data.
5) Forklar betydningen af parametrene x, n og p – giv et eksempel og angiv den generelle notation for binomialfordelingen.
6) Angiv formlerne for middelværdi, spredning og varians for binomialfordelte data. Forsøg at forklare formlerne ud fra jeres egne ord.
7) Angiv formlen for punktsandsynligheden ved en binomialfordeling.
8) Angiv hvordan man beregner én punktsandsynlighed samt flere punktsandsynligheder i Nspire.
10) En VVS-producent har undersøgt 200 af deres mest solgte pakninger og fandt ud af at 8 af dem var defekte. OBS: Brug den korrekte notation og benyt Nspire til udregningen.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
3) Forklar forskellen på uafhængige og afhængige forsøg, giv eksempler på begge.

Eks: afhængige
Hvis vi ramme skraldespanden, så bliver vores forsøg afhængig fordi vi bliver ”bedre” og vores kast hver gang er afhængige af det forrige kast.
Eks: uafhængige

4) Forklar hvad der forstås ved binomialfordelte data.

Vi bruger binomialfordeling, når vi har forsøg med kun to udfald: succes og fiasko. Forsøget gentages så et antal gange, det kalder vi for antalsparameteren og betegnes som n. Vi skal have en fast sandsynlighed for at der bliver en succes og det kalder vi for sandsynlighedsparameteren og betegnes som p.

I et eksperiment er den uafhængige variabel den variabel, som manipuleres eksperimentelt.

En afhængig variabel er den variabel, som påvirkes af den uafhængige variabel i et eksperiment. Effekten af den eksperimentelle manipulation (forskellige niveauer af
den uafhængige variabel) måles på den afhængige variabel.

Et uafhængigt forsøg ville være kast af en fair mønt, fordi vi her ikke har mulig for at forbedre vores forsøg fordi der er lige stor chance hver gang for at kast plat eller krone.