Besættelsestiden | DHO

Indledning
Besættelsen vil altid være et omtalt emne, den har i den grad sat sit præg på Danmark - og der vil altid være delte meninger, om de vigtige beslutninger der skulle tages i løbet af de besatte år. Den danske regering måtte tage stilling til mange valg, blandt andet om hvorvidt vi skulle kapitulere, men derved svigte vores eget land og dets nationale værdier.

I min opgave vil jeg redegøre for vigtige begivenheder under besættelsen, derudover vil jeg analysere den velkendte danske film: ”9. april”. Herefter tager jeg et kig på tidligere statsminister, Erik Scavenius, tiltrædelsestale og dens tendenser - for derefter at diskutere om de rigtige beslutninger blev taget, og en ”nyere” statsministers syn på den danske kapitulation.

Jeg vil afslutte min opgave med at besvare min problemstilling: ”På hvilken baggrund besluttede den danske regering at standse modstanden d. 9. april 1940?”

Mit fokus i den redegørende del har ligget på det historiefaglige, samt en benyttelse af den kvalitative metode, udover dette har jeg forholdt mig kildekritisk og prioriteret kilder skrevet af historikere.

I analyse-delen har jeg, for at analysere filmen: ”9. april” taget udgangspunkt i danskfaget, og efter dette lavet en historiefaglig kildeanalyse af Erik Scavenius.

I min diskussion har jeg haft fokus på at forholde mig objektivt, for at kunne se ligevægtigt på tingene. Herudover har jeg i hele min opgave benyttet mig af etos, for at opretholde troværdigheden.

Indholdsfortegnelse
§ 1.1. Indledning
§ 2.1. Redegørende afsnit
§ 2.2. 9. april 1940
§ 2.3. Samarbejdspolitikken § 2.4. Augustoprøret
§ 3.1. Filmanalyse af 9. april
§ 3.2. § 3.3. § 3.4. § 3.5. § 3.6.
Præsentation af film Dramaturgi
Lys og lyd
Kameravinkler og beskæring Fortolkning
§ 4.1. Kildeanalyse af Erik Scavenius § 4.2. Præsentation af kilde
§ 4.3. Tiltrædelsestalen
§ 4.4. Kildens tendens
§ 4.5. Erik Scavenius § 5.1. Diskussion
§ 5.2. Samarbejdspolitikken 2.0 § 5.3. Anders Fogh Rasmussen § 5.4. De danske helte
§ 5.5. Den rigtige beslutning?
§ 6.1. Konklusion
§ 7.1. Litteraturliste

Uddrag
Der findes mange uenigheder og utilfredsheder når det kommer til regeringens valg om kapitulation, en af de største uenigheder, er hvorvidt regeringen tog det rette valg da de kapitulerede. Nutidens og datidens borgere har spekuleret på, om vi kunne have sejret over tyskerne, hvis vi havde givet de danske soldater chancen for at yde modstand.

Om end de tyske invasionstropper var i et stærkt overtal, ville der altid være en vis chance for en dansk sejr.

Danmarks førte politik igennem flere år var en valgstemt politik, som var populær blandt størstedelen af landet, nemlig neutralitetspolitikken. Den førte politik havde ført landet sikkert gennem 1. Verdenskrig (1914-1918), og det var derfor oplagt at bevare politikken fremadrettet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu