Indledning
9. april 1940, blev et forandringsårti for Danmark. Efter 2. verdenskrigs udbrød, kom Tyskland mere og mere til magten rundt omkring i verden. Tyskland begyndte at besætte mange lande rundt omkring i Europa, og dermed blev en kæmpe trussel for resten af verdenen. Den 9. april 1940 valgte Tyskland at indtage Danmark, med tankerne om at besætte Danmark.

Indledningsvis vil jeg starte med at redegøre for baggrunden for modstandsbevægelsen i Danmark. i redegørelsen vil jeg komme ind på starten af Danmark besættelse den 9. april 1940, hvorefter jeg vil komme ind og skrive om hvordan den danske regering valgte at reagere til den tyske besættelse af Danmark. Efter at have skrevet om den samarbejdspolitik Danmark indgik med den tyske besættelse, vil der blive kommet ind på frihedsrådet og modstandsbevægelsen, som en samlet helhed. Jeg vil komme ind på nogle af de vigtigste modstandsgrupper, som har været rundt omkring i Danmark og har været med til at gøre Danmark, til det land det er i dag. Sidst i min redegørelse vil jeg komme ind på befrielsen af Danmark, samt retsopgøret der fulgte med i forbindelse med befrielsen.

Efter min redegørelse vil jeg analysere to digte der er blevet skrevet under besættelsen, for at kunne sætte perspektiv, og finde ud af hvilken rolle modstandsbevægelsen havde for Danmark under besættelsen. De to digte der vil blive analyseret er ”Bare en regnvejrsaften” af Halfdan Rasmussen og ”Danmark Vort liv” af Kaj Munk. Efter at have analyseret disse to digte, vil vi komme videre ned til en samlet konklusion, hvor der vil blive besvaret den følgende problemstilling.

Indholdsfortegnelse
Opgave formulering...................................................................................................................................................1 Indholdsfortegnelse.................................................................................................................................................... 2
Indledning .................................................................................................................................................................. 3
Metodeovervejelser .................................................................................................................................................... 4
Besvarelse af opgaveformuleringen...........................................................................................................................5
Besættelsen ............................................................................................................................................................. 5
Samarbejdspolitikken .............................................................................................................................................. 5
Frihedsrådet og modstandsbevægelsen....................................................................................................................6
Vigtige modstandsgrupper.......................................................................................................................................7
Befrielsen og retsopgøret.........................................................................................................................................8
Analyse af digte..........................................................................................................................................................8
Konklusion ............................................................................................................................................................... 11 Litteraturliste........................................................................................................................................................... 13

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver