Problemformulering
Beskriv indledningsvist en selvvalgt virksomhed samt markedet for den pågældende virksomhed.

Foretag herefter en intern og ekstern analyse af virksomheden. Den interne analyse skal indeholde en økonomisk analyse.

Diskutere afslutningsvist den valgte virksomheds fremtidige strategiske muligheder.

Indledning
Coronakrisen har påvirket den danske økonomi og hermed High-end elektronikbranchen i Danmark.

Bang & Olufsen har specielt været ramt af denne Coronakrise samt andre forhold, der har været skyld i, at deres nøgletal er blevet voldsomt forværret.

Den negative udvikling skal vende, men det kræver, at virksomheden udarbejder nogle fremtidige strategiske muligheder, hvis formål er at øge virksomhedens vækst.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Metodeovervejelser 3
Redegørelse 4
- Virksomhedskarakteristik af Bang & Olufsen 4
- Markedet samt branchekarakteristik af Bang & Olufsen 4
Intern analyse af Bang & Olufsen og økonomisk analyse 5
- Værditilbud: 5
- Kundeperspektiv: 5
- Aktivitetsperspektiv: 5
- Finansielt perspektiv: 5
- Kritiske succesfaktorer 6
- Regnskabsanalyse 6
- Rentabilitet 6
- Indtjeningsevnen 7
- Kapitaltilpasningsevnen 8
- Soliditet– og likviditet analyse 8
Ekstern Analyse af Bang & Olufsen 8
- Omverdensmodellen: Den afhængige omverden 8
• Kunder: 8
• Konkurrenter: 8
• Leverandører: 9
- Omverdensmodellen: Den uafhængige omverden 9
• Teknologiske forhold: 9
• Politiske og lovgivningsmæssige forhold: 9
• Økonomiske forhold: 9
SWOT 9
Diskussion 10
- Diskutere afslutningsvist den valgte virksomheds fremtidige strategiske muligheder. 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 1 13
- Business Model Canvas 13
Bilag 2 14
Bilag 3 15
- Rentabilitetsanalysen 15
Bilag 4 15
- Indekstal for indtjeningsevnen 15
- Kommentar til kapitaltilpasningsevnen 16
Bilag 6 16
- Soliditetsgrad og likviditetsgrad 17
- Kommentar til soliditets- likviditetsgraden 17
Bilag 7 17
- Omverdensmodellen 17
Bilag 8 18
- Kommenter til SWOT- opstillingen: 18

Uddrag
Værditilbud: Bang & Olufsen tilbyder deres kunder en række High-end produkter indenfor højtalere, fjernsyn og musiksystemer, hvor fokusset er indenfor kvalitet og unikke designs, hvilket spiller en stor rolle for deres kunder.

Desuden har B&O udviklet en App til styring af deres produkter. B&O´s værditilbud er en værdi for kunderne, som kan erhverves ved, at de køber High-end produkterne. Tidligere var B&O opdelt, hvor B&O lancerede B&O PLAY, som var ekstremt eksklusivt.

Kundeperspektiv: B&O´s primære målgruppe er mænd og kvinder i alderen + 30 år, som har en høj indkomst og bor nær storbyerne.

Dem, som køber High-end produkterne har smag for kvalitet og unikt design. B&O´s sekundære målgruppe er den yngre målgruppe, som er under 30 år, da de ligeledes går op i musik og unikt design.

Det fem år gamle B&O PLAY har gjort en fremragende indsats i netop at nå den yngre målgruppe, og deraf formået at fange et nyt og yngre segment.

Derudover er B&O´s målgruppe også B2B, altså detailvirksomheder, som i forvejen sælger indenfor den samme produktkategori.

Helt konkret besidder B&O ikke stærke kunderelationer, da prisen spender ben for dem. I sidste ende handler det nemlig om prisen på B&O´s High-end produkter.

Dog er det gået så vidt, at B&O er gået tilbage igennem en årrække, hvilket betyder, at deres kendskabsgrad er i nedgang.

Udgangspunktet er dog, at når folket lærer B&O at kende, får de hurtigere en personlig relation dertil, hvor de oplever de kan lide deres produkter.

B&O benytter sig af hhv. direkte og indirekte distribution, da de både har deres egne butikker og hjemmeside, mens de samtidig sælger deres produkter gennem elektroniske og lydbutikker.

Aktivitetsperspektiv: I tyske biler såsom Audi har man kunne finde B&O anlæg. I forbindelse med et par Beoplay H91, har de samarbejdet med RIMOWA.

Derudover har B&O en lang række leverandører, som leverer til produktionen af deres produkter. Desuden har B&O stærke partnerskaber i forbindelse med distributionen.

Selve B&O´s nøgleaktivitet er i deres produktudvikling, da de producerer højkvalitets høretelefoner. B&O´s marketing er utroligt vigtigt, da de har et godt image, som de skal vedligeholde.

B&O´s nøgleresurser består hovedsagligt af dygtige designere og kvalificerede medarbejdere, som besidder en stor viden og interesse indenfor lyd og billedkvalitet.