Indholdsfortegnelse
Øvelser til Bang
Øvelser til Ibsen

Uddrag
Øvelser til Bang
1. Giv en karakteristik af fortællestilen i teksten.

2. Læs om Herman Bangs særlige impressionistiske skriveform: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=292

3. Diskuter i hvor høj grad ”Frøkenen” lever op til Bangs stilidealer og at vise i stedet for forklare.

4. Omskriv tekstens slutning så den får en mere impressionistisk karakter. 10-15 linjer. Den skal være scenisk, med dialog og afspejle Bangs skrivestil:

Øvelser til Ibsen
1. Læs om Ibsen: https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=2065

2. Læs stykket, ”Et dukkehjem” op i par. En tager Noras replikker, en anden tager Helmers.

3. Find karakteristiske dramatræk i stykket. Se på, hvordan scenografi og regibemærkninger er udformet.

4. Nora og Helmer: Karakterisér samtalen og relationen mellem Helmer og Nora med udgangspunkt i sproghandlingsteori1 og evt. performanceteori2

5. Diskuter og sammenfat stykkets syn på de 3 k’er: kønsroller, klasse og kirke/religion.