Indholdsfortegnelse
1. På hvilke(t) marked(er) kan Peter Beier sælge is? (B2C-markedet / B2B-markedet)

2. Analysér Peter Beiers valg af vækststrategier

3. Giv en vurdering af den fremtidige målgruppe til Peter Beiers kvalitets-is

4. Udarbejd forslag til promotion for Peter Beier kvalitets-is på det danske marked

Uddrag
1. På hvilke(t) marked(er) kan Peter Beier sælge is? (B2C-markedet / B2B - markedet)
Peter Beier sælger is til B2C marked, da det er kunderne og ikke virksomhederne han henvender sig til.

Peter Beier sælger ikke is på B2B marked, da han henvender sig i sine 17 butikker på landsplan hvor 10 af hans butikker bærer konceptet, og med 32 forskellige varianter.

Hvis Peter Beiers is bliver populært, kan han også begynde at sælge til B2B marked, som sælge det i supermarkeder og andre steder som fx is butikker.

2. Analysér Peter Beiers valg af vækststrategier
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i ansoffs vækstmatrix, og se hans valg for vækststrategier.