Argumentation | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
Argumentation
- Påstand:
- Belæg:
- Påstand:
- Belæg-:
- Hjemmel:
- Rygdækning:
- Gendrivelse:
- Styrkemarkør:

Argumenttyper: S. 161-165
- Årsags Argumentet
- Tegn Argumentet
- Klassifikations Argumentet
- Generaliserings Argumentet (Det modsatte af klassifikations argumentet)
- Sammenlignings Argumentet
- Autoritetsargumentet
- Det moderne argument
- Motivationsargumentet:
- Argumentknep

Uddrag
En argumentation opstår på baggrund af en påstand, men alle kan jo påstå hvad som helst, så for at overbevise folk om at det man siger er sandt og pålideligt

argumenterer man for sin sag, man argumentere på baggrund af belæg, som man enten henter, fra fakta, eller som bygger på menneskets sunde fornuft eller etik.

Påstand: det synspunkt man argumenterer for
Belæg: begrundelser man har for synspunktet.

Stephen Toulmins grundmodel består af--
Påstand: Synspunkt eller holdning der argumenteres for.
Belæg-: Begrundelse for påstand, baseret på viden

Hjemmel: Den logiske sammenhæng. Meget indlysende (modparten skal altid være enig i denne hjemmel.) Giver en rygdækning for argumentationen, som giver argumentation mere styrke.

Udvidede model, for argumentation. Indeholder:
Rygdækning: er med til at styrke belægget, fx forskning inden for området. Holdepunkter for at sige af afsenderen er korrekt i sin påstand.

Gendrivelse: man imødegår kritik fra en modstander. Man styrker sin troværdighed fordi man ikke er bange for kritisk modspil, og kan argumentere imod modstanderens modargument.

Man siger modstanderens argument, før de får lov at sige det. Derfor kan modstanderen ikke nage på en

Styrkemarkør: ord som bruges til at understrege hvor meget man går ind for et argument, man kan enten nedtone

(ord som: måske, ofte, for det meste, sandsynligvis) eller optone (ord som sikkert, altid, selvfølgelig, afgjort, uden tvivl, ubetinget, verdens bedste) argumentationen.

---

Motivationsargumentet: Man møder dem typisk i reklamer, hvor der opfordres til en bestemt handling.

1. Skræmmeargumenter (ti stille, eller du må forlade rummet.
2. Lykkeargumenter (Hvis du vil gøre, hvad du har lyst til bruger du Always!, den bedste til at gøre dig lykkelig)
3. Social status-argumenter (Den holdning står du helt alene med)
4. Tryghedsargumenter (Køb en forsikring hos Tryg, hvis du vil være Tryg)
5. Individualitetsargumenter (Loreal: Because you’re worth it)
6. Solidaritetsargumenter (det lønner sig at stå sammen.)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu