DHO Argumentation og retorik i politiske taler (Fag dansk)

Dato: 06.06.2016
Titel: Argumentation og retorik i politiske taler
Materiale: Helle Thorning-Schmidts nytårstale fra 2015 og Anker Jørgensens nytårstale fra 1979.
Fag: Dansk-historie opgave i dansk, 1.g

Indledning
Hvert år sætter omtrent to millioner af Danmarks befolkning sig foran tv’et, spændt på at høre om det år der gik, og det år der er i vente. Nytårstalen er nemlig ikke kun en oprems-ning af årets forløb men en kort samlingsstund for alle danskere. Et tidspunkt hvor vi mærker nationaliteten inde i os selv. Verden vi lever i, udvikler sig hele tiden, og man kan kun forgæves forsøge at gætte på, hvordan det kommende år vil forløbe sig. Hvert år for-venter vi altså en ny tale, som indeholder et nyt fokus og et ny omdrejningspunkt. Det er dog ikke kun indholdsmæssigt, at nytårstaler har ændret sig men også den fysiske frem-gang af talen. I denne opgave vil jeg derfor gå ind og sammenligne to danske nytårstaler fra 1973 og 2015. Jeg vil analysere og diskutere alle de mulige faktorer, som kan ligge til grund for den udvikling af nytårstalen, som der har fundet sted.

Problemformulering
Hovedspørgsmål:
Kan man ud fra Helle Thorning-Schmidts nytårstale tale fra 2015 ift. Anker Jørgensens tale fra 1973 se, at formålet og fremgangsmetoden med politiske taler har ændret sig, og er der tale om en fornyet brug af kropssproget og retoriske virkemidler?

Problemstillinger:
Jeg vil til at starte med redegøre for talen som genre. Efterfølgende vil jeg analysere de to politikeres taler og bl.a. deres måde at bruge ekstraverbale og nonverbale signaler på. Der-efter vil jeg vurdere talerne og diskutere hvilken der formår at opnå flest vindertræk. Ende-ligt vil jeg diskutere de samfundsmæssige forholds betydning for talernes indhold, fokus og måde at kommunikere på.

Indholdsfortegnelse
Indledning
De tre talegenrer
- Den politiske tale
Kommunikation
- Ciceros pentagram
- Kroppens kommunikation
Retorik
Analysen
- Sprog og ord
- Retoriske virkemidler
- Gestik og artikulation
- Appelformerne
- Formål og hensigt
Diskussion
- Samfundsordnens betydning
- Den skulfte bagtanke
Konklusion
Litteraturliste

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!