Argumentation | Noter Analyse

Indholdsfortegnelse
4.10 Argumentation
- Toulmins argumentationsmodel
- Grundmodel.
- Udvidet model.
- Argumenttyper
- Årsagsargumentet:
- Klassifikationsargumentet:
- Generaliseringsargumentet:
- Sammenligningsargumentet:
- Det moderne/nye-argumentet:
- Motivationsargumentet:
Fejltyper og argumentationskneb DEL
- Postulat:
- At gå efter manden..:
- Afledningsargument:
- Whatabout:
- Glidebaneargument:
- Stråmandsargument:
- Cirkelslutning:
Ordvalgsargumenter DEL

Uddrag
4.10 Argumentation
Når man argumenterer, forsøger man at vinde tilslutning til et synspunkt ved at begrunde det på forskellige måder.

Toulmins argumentationsmodel DEL
Den engelske filosof Stephen Toulmin (1922-2009) har opstillet en argumentationsmodel, der viser, hvilke elementer der indgår

når vi argumenterer. Begreberne påstand og belæg er her helt centrale. Modellen opdeler Toulmin i to: dels en grundmodel med tre elementer, dels en udvidet model med yderligere tre elementer. Vi starter med at se på grundmodellen

---

● Gendrivelse (G): En gendrivelse bruges til at imødegå kritik fra modtageren. Med gendrivelsen foregriber man modtagerens indvendinger mod den påstand, man fremfører.

Man styrker herved sin troværdighed og sikrer samtidig, at modtageren ikke får mulighed for selv at pege på eventuelle svagheder i argumentationen.

● Styrkemarkør (S): Styrkemarkører er ord eller udtryk, som afsenderen benytter til at understrege, i hvor høj grad han/hun står inde for påstanden.

Styrkemarkørerne kan enten optone argumentationen eller omvendt nedtone den. Ord og udtryk som "altid", "sikkert", "nødvendigvis", "selvfølgelig", "uden tvivl", "afgjort",

"ubetinget", "verdens bedste" kan f.eks. være med til at optone argumentationen og understrege, at man mener, hvad man siger, mens ord og udtryk som "måske", "ofte"

"for det meste", "sandsynligvis" kan være med til at nedtone argumentationen og pege på, at ens argumentation muligvis eller måske kan være rigtig. I mange reklamer bruges ofte optoning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu