Indholdsfortegnelse
Toulmins argumentationsmodel
- Påstand (P):
- Belæg (B):
- Hjemmel (H):
Den udvidede version
- Rygdækning (R):
- Gendrivelse (G):
- Styrkemarkør (S):
Argumenttyper
- Årsagsargumentet:
- Tegnargumentet:
- Klassifikationsargumentet:
- Generaliseringsargumentet:
- Sammenligningsargumentet:
- Autoritetsargumentet:
- Det moderne/nye-argumentet:
- Motivationsargumentet:
- Man kan således skelne mellem:
Fejltyper og argumentationskneb
- At gå efter manden:
- Postulat
- Afledningsargumentet:
- Whatabout:
- Glidebaneargumentet:
- Stråmandsargument:
- Cirkelslutning:
- Ordvalgsargumenter:
OPGAVER: ARGUMENTTYPER OG -KNEB DEL

Uddrag
Påstand (P): Påstanden er det synspunkt eller den holdning, afsender søger at vinde tilslutning til hos modtageren. Påstanden er det centrale i argumentationen, dét, som afsender vil overbevise modtageren om er rigtigt.

Belæg (B): Belæggene er begrundelserne, det grundlag eller den viden, afsender bygger sin påstand på.

Hjemmel (H): Hjemlen (eller det underliggende belæg) skaber den logiske sammenhæng mellem påstanden og belægget.

Hjemlen i en argumentation er som regel underforstået og dermed ikke direkte til stede i teksten. Hjemlen findes ved at spørge:

Hvordan hænger belægget og påstanden sammen? Hvis man skal undersøge, hvor stærkt eller svagt et argument er, skal man undersøge hjemlen.

---

Det moderne/nye-argumentet: Her argumenterer man for, at noget er godt eller rigtigt, fordi det er moderne eller nyt, eller omvendt

at noget ikke er godt eller rigtigt, fordi det er umoderne eller af ældre dato. Bag argumentationen ligger den grundlæggende forestilling

at noget der er nyt, nødvendigvis må være bedre, end noget, der er gammelt. Det kan selvfølgelig gælde i flere sammenhænge

Eksempel  når der er tale om mælk, men at noget er nyt, er ikke altid en kvalitet ved en ting.

Motivationsargumentet: Her argumenteres der ved at vække modtagerens følelser. Man forsøger at motivere modtageren til at acceptere en påstand ved at spille på hans sympati, medlidenhed

længsler, frygt, bekvemmelighed, forfængelighed, behov for tryghed, seksuelle behov, solidaritet med andre, social status eller for at være noget særligt.