Arbejdsmarked | Notat | Matematik

Uddrag
Man kan sige at arbejdsmarkedet er et marked hvor man handler med menneskelig arbejdskraft, det vil sige at man køber og sælger menneskelig arbejdskraft. Arbejdskraft er en produktionsfaktor, der indgår i produktionsprocessen og er en omkostning for virksomheden.

Derfor søger virksomhederne, af hensyn til konkurrenterne, at holde lønudgifterne på et så lavt niveau som muligt.

Men den løn som er en udgift for virksomheden er ligeledes en indkomst for lønmodtageren. Der opstår derfor en naturlig konflikt, da lønmodtagerne, fra et privatøkonomisk betragtning, ønsker at øge deres indkomst.

Arbejdsmarkedet kan man dele op i arbejdsstyrken og erhvervsfrekvens. Når man skal beregne udbuddet af arbejdskraft tager man udgangspunkt i arbejdsstyrken. Det der definerer arbejdsstyrken er summen af de beskæftigede plus summen af de arbejdsløse.

Det vil sige, at arbejdsstyrken omfatter de personer der enten søger arbejde eller er i arbejde. Erhvervsfrekvens er derimod hvor man tager udgangspunkt i en specifik aldersgruppe og beregner erhvervsaktiviteten i den gruppe.

Når man ser på et lands samfundsøkonomi kan man alt efter om de har en højkonjunktur eller lavkonjunktur sige noget om deres arbejdsløshed. Når et land er inde i en højkonjunktur ser man oftest, at arbejdsløshedsprocenten er lav og dermed fuld beskæftigelse.

Det hænger sammen med at efterspørgslen i landet stiger, da folk tjener flere penge, og produktionen dermed skal følge med.

Når virksomheder skal producere mere bliver de nødt til at ansætte flere medarbejder, det betyder at virksomhederne begynder at efterspørge mere arbejdskraft, så de kan imødekomme forbrugerne og dermed ansætter flere folk. Når et land til gengæld har lavkonjunktur falder BNP og der bliver ikke efterspurgt så mange varer fra forbrugerne, da de ikke har så mange penge.

Når der ikke bliver efterspurgt varer får virksomhederne mindre ordrer og dermed er det en stor omkostning for dem at have de ekstra medarbejder ansatte, derfor vælger de at fyrer de overflødige medarbejder, så de lige har nok til at imødekomme den nye efterspørgslen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her