Arbejdsmarked | Analyse | 10 i karakter

Indledning
I tabellen forneden kan man se en stigende vækst i eksport i Danmark fra 1965 til 2017. Udover det kan vi altså se vores eksport med Storbritannien. Eksporten med Storbritannien er hovedsagligt stigende.

Bortset fra 2015 hvor eksporten faktisk er faldet en del. Her kan måske redegøre for at finanskrisen i 2008 har haft en længere virkning på verdensøkonomien fra 2007-2010.

Til gengæld stiger den så markant igen i 2017. Vi begynder at få flere handelspartnere og handle mere flere ulande og hermed få flere handelspartnere.

Indholdsfortegnelse
Hensyn til miljøet:
Udligning af sociale forskelle:
Stabile priser:
Økonomisk vækst:
Ligevægt på betalingsbalancen:
Fuld beskæftigelse:

Uddrag
Stabile priser: Stabile priser handler om at have et jævnt niveau for ikke at miste kunder. Hvis priserne stiger på de varer du køber, mister du købekræft.

Når priserne stiger får du ikke nær lige så meget ud af din indkomst eller opsparing. Det gør virksomheder usikre når de ikke ved, hvad varen skal koste i fremtiden, det samme gælder for private.

Stigende priser kan også have effekt på vores eksport til udlandet. Hvis priserne stiger mister udlandet interessen for varen og herved få en faldende eksport.

Økonomisk vækst: Når vi snakker økonomisk vækst, snakker vi en stigning i BNP helst over 1½ %. Økonomisk vækst er altså en stigning i levestandarden, herved ønsker man en øgede produktion.

Vores velstand er afhængig af produktionen, derfor er en høj produktion nødvendig. Vores samlede produktion beregnes som BNP (bruttonationalproduktet) som jeg nævnte lidt før.

Vores BNP er altså den samlede erhvervsmæssige produktion og tjenesteydelser som er beregnet i markedspriser.

Ligevægt på betalingsbalancen: Ligevægt på betalingsbalancen er et må for at få en mere stabilitet mellem import og eksport.

Hvis vi køber mere i udlandet end vi sælger, danner vi altså et underskud, hvilket gør, at vi skal ud og låne penge i udlandet for at finansiere underskuddet.

Ender du ud i det, ender du ud i en udlandsgæld. Når en udgift ryger ud af landet, kommer den os ikke os selv til gode. Derfor er det bedst for os at, have en balance i handlen på længere sigt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu