Arbejdsmarked & Arbejdsstyrken | International Økonomi

Opgavebeskrivelse
1. Med udgangspunkt i artiklerne skal du redegøre for arbejdsstyrken og udviklingen i arbejdsstyrken fra 1979 – 2017 – både totalt og regionalt. Forklar grundigt, hvad der påvirker størrelsen af arbejdsstyrken.

2. Forklar begreberne erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens og forklar hvad der påvirker udviklingen i de to begreber. Inddrag nedenstående pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

3. Diskuter hvorledes udviklingen på arbejdsmarkedet påvirker den samfundsøkonomiske udvikling. Inddrag prisdannelse på arbejdskraft og relevante samfundsøkonomiske mål.

Uddrag
Arbejdsstyrken er summen af beskæftige og arbejdsløse. Det vil sige det er en del af befolkningen, hvor deres arbejdskraft kan bruges i samfundet, enten som ledige eller beskæftige. Arbejdsstyrken er et af du punkter, der er med til at bestemme produktion og den materielle velstand i det glædende land.

Det afhænger ofte i meget stor grad i det glædede lands befolkningstal. Børn, pensionister, hjemgående og studerende medregnes ikke i arbejdsstyrken.

Som det fremgår af artiklen, ”tre millioner kan arbejde”, er arbejdsmarkedet totalt set vokset eksplosivt siden 2013. Ifølge Jyske Bank var mere end 3 mio. Til rådighed på arbejdsmarkedet ved udgangen af 2. Kvartal i 2017, hvilket er en smule mere end den tidligere rekord fra 2008. Som det fremgår af grafen i artiklen, Tre millioner kan arbejde”, har arbejdsmarkedet samlet set været stigende fra 1979 til 2017.

Der har været en del udsving, hvilket ses på grafen. Særligt omkring finanskriseårene kan man se, at arbejdsmarkedet foretog et voldsomt dyk. Dette kan skyldes, at man i krisetider ikke ønsker at føre arbejdsmarkedspolitik for at øge udbuddet af arbejde, da arbejdsløsheden i krisetider ofte er høj. Dette kan være forklaringen på faldet i arbejdsmarkedet omkring finanskrisen.

Ifølge artiklen vil arbejdsstyrken formodelig i løbet af de næste år blive ved med at stige, dette er grundet reformer omkring; folkepensionen, dagpenge, SU og kontant hjælpe i følge de økonomiske vismænd.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!