Indledning
I forbindelse med det seneste forsvarsforlig besluttede et politisk flertal i Folketinget at beskære forsvarsbudgettet med 15 procent, svarende til 2,7 milliarder kroner, og det er denne problemstilling, som Lars R. Møller forsøger at redegøre for i kronikken i Berlingske.

I kronikken forsøger han at forklare hvilke konsekvenser, det vil få for det danske forsvar at man laver besparelser og nedskæringer, men stadigvæk forventer den samme operationelle effektivitet.

Lars R. Møller mener at besparelser på forsvarsområdet, vil betyde en mindre grad af funktionalitet, fleksibilitet og operationsdygtighed, og til dette kommer han med sit synspunkt på de politiske beslutninger om at skære det danske forsvar ind til benet.

Uddrag
Det fremgår af kronikken i Berlingske at Lars R. Møller er oberst og forfatter, det betyder efter min opfattelse at han benytter sig mest af appelformen etos.

Fordi man må formode at en oberst inden for det danske forsvar ved hvad han snakker om, og på den måde har en stor troværdighed blandt læserne.

Faktisk kan her også være tale om et forventningsetos. Fordi at vi som læsere har en forventning til, at Lars R. Møller har en god baggrundsviden om det italesatte emne og altså gør ham til en ekspertkilde på det område. Fordi at en oberst i forsvaret er en forholdsvis høj rang i det system.

Den overordnet appelform i kronikken er altså etos, dog fremtræder der også både logos og patos i teksten. Logos er appelformen, som henvender sig til ens logik i form af tal og statistikker.

Den fremkommer hovedsageligt i starten i form af nogle tal som han referer til fra et forsvarsforlig. Patos som er en appelform der henvender sig til vores følelser

gør han bl.a. brug af ved at snakke om at sikkerheden forværres i kraft af besparelserne, men også til slut hvor han tager os med tilbage til 9. april 1940 hvor tyskerne besatte Danmark.

Indledningsvis er ordvalget i kronikken negativt ladede. Fordi at Lars R. Møller indleder brødteksten med ”For nu at skære det helt ud i pap - for det er der åbenbart et voldsomt behov for”(...) denne tiltale form kan opfattes forskelligt

men i grove træk er det en vending man ville bruge negativt, til når folk ikke lige forstod budskabet første gang.

Det er selvfølgelig også hårdt for en engageret mand, som vores skribent obersten at det er deres område der står for skud for denne her gang

og det kan man som læser godt mærke har en betydning for hvordan Lars R. Møller griber situationen an på. Så generelt set et nedladende og negativt ladede ordvalg hele vejen igennem teksten.