Indholdsfortegnelse
Præsentation
Analyse
Vurdering

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Præsentation
Artiklen er i dette tilfælde en kronik. En længere artikel som har til formål at belyse et aktuelt emne, dens eventuelt problematikker/løsninger, og en forfatter der understøtter det med argumenter, påstande og belæg derpå.

En kronik kan være skrevet af flere forskellige fagpersoner som eksperter og praktikere.

Kronikken ‘Man ligger som man har redt’ blev udgivet i Berlingske Tidende, fredag d. 31. juli år 2015. Den blev skrevet af Lars Reinhardt Møller. En dansk pensioneret officer for militæret der tjente i Danmarks forsvar fra år 1978-2014.

Han modtog flere udmærkelser for hans 36 års tjeneste. Blandet andet ridderkorset af 1. Grad og FN medaljen for han tjeneste i det daværende Jugoslavien. I dag fungere han som forfatter og foredragsholder.

I kronikken argumenterer han for sit syn på de politiske beslutninger, der i tidens løb har påvirket og ramt forsvaret. Han kommer især ind på nedskæringer og besparelser. Budskabet er klart: ”Man får, hvad man betaler for”

Analyse
Lars Møllers hovedpåstand i artiklen er at overbevise læseren om, at man ikke får mere ud af forsvaret som organisation, end man betaler for. De seneste årtier har der været mange besparelser i den offentlige sektor, og de har været nødvendige.

Det er nødvendigt, for at sikre Danmarks velfærdssamfund så det forbliver konkurrencedygtigt, også i fremtiden. Men det er ikke alle der er tilfredse, med de besparelser og nedskæringer der er blevet lavet.

Forsvaret er også ramt af besparelser, da de jo er en offentlige organisation.

Lars R. Møller tilføjer at besparelser i forsvaret ikke har været det klogeste valg fra politikernes side. Det er gået stærkt ud over effektiviteten at både hæren, søværnet og flyvevåbnet er blevet pålagt besparelser. De har ikke i samme grad som tidligere kunne forsvarer landet.