Indledning
Fedme er begyndt at blive et globalt problem. Hvor vi før i tidens løb så, at det ofte var den rige overklasse, der led af fedme, mens underklassen sultede, er det nu blevet komplet omvendt.

Antallet af personer der lider af fedme i underklassen, har været markant stigende indenfor de sidste par år, ud fra det kan vi se en voksende social ulighed i sundheden.

Forskellen blandt den rigeste og fattigste del, når det kommer til levealder og livstilssygdomme, har været markant stigende som følge af det.

Middellevealderen i det fattige Vestegnen er hele 10 år kortere, end den er i det rige område nord for København.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Diskursen
Toms reklame ”Husk hyggen”
Konklusion

Optimer dit sprog - Læs vores guide og scor topkarakter

Uddrag
Diskursen om madeliten fokuserer derimod mere på, hvorfor der ikke er blevet handlet og foretaget noget af madeliten, men derimod bare blevet set passivt til.

Hun skyder lidt skylden over på overklassen og udtrykker blandt andet ”eller er de små tykke børn fra underklassen i virkeligheden ikke i deres gode ret til at stille os op mod muren, når revolutionen kommer.”

Der bliver brugt en del patos af Signe Wenneberg, når hun inddrager de små tykke børn fra underklassen, som måske af følge for de usunde madvaner, risikere at komme til at lide af livstilsygdomme som Diabetes type 2 eller hjertekarsygdom.

Det bliver brugt for at vække en form for skyldfølelse blandt madeliten, som kan få dem til at gøre en indsats mod at bekæmpe fedme, og kæmpe for at fremme hendes budskab.

Her inddrager hun også en række metoder, som visse andre lande gør for at bekæmpe sundhed. Fx bliver forældreløse børn i Afrika undervist i at overleve på den gode måde fx ved at spise sundt, dyrke, så og plante frugttræer.

Disse metoder fra de andre lande, udstiller igen den danske madelite som skurken, mens underklassen fremstår, som den svage underklasse, der bliver pint og plaget, mens den selviske overklasse, vender det blinde øje til.

Man kan perspektivere det over til et klassisk eventyr, hvor vi ser skurken (madeliten) pine de svage (underklassen)