Indledning
I 2015 da artiklen var aktuel blev deres indført en del besparelser i det offentlige herunder Forsvaret. Kronikken ”Man ligger som man har redt” af Lars R. Møller, fra Berlingske, den 31. juli 2015.

I kronikken får vi et klart billede af hvordan han ser nødvendigheden og vigtigheden af de besparelser der er foretaget.

Jeg vil nu foretage en analyse af ”Man ligger som man har redt” med særligt fokus på sprog, argumentation og målgruppe, og herefter vurdére tekstens gennemslagskraft.

Uddrag
Vi ser allerede i begyndelsen af næste sætning at der bliver brugt billedsprog igen, når Lars udtaler ”Forsvarets kapaciteter svarer til en håndværkers værktøjskasse.

Den indeholder forskellige værktøjer med videre, men hvis kassen er for lille, må man også nedsætte sine ambitioner. Man får det, man betaler for.”

Her gør han brug af sammenligner, til at forenkle hvordan han ser forsvarets kapaciteter. Det at han forenkler det for læseren, gør at han påvirker læseren til at blive overbevist om sin vinkel på situationen, og se at sit synspunkt er logisk.

Hanspiller her også på apelformen logosi det her argument.Vi ser til sidst i citatet, at han bruger en sætning, som vi ser han bruger flere gange igennem kronikken.

”Man får det, man betaler for.” Det er igen en forenkeltgørelse. Her er det egentligt hele esensen af artiklen og sin mening han koger ned til en sætning.

Han gør også brug af humor og sarkasme, når han fortæller om sit møde departementschefen.

Han bruger det til at komme sine holdninger til udtryk, og får f.eks. departementschefen til at virke lidt grinagtigt og fjerne hans autoritet på en måde.

Det gør selvfølgelig at læserene bliver overvist at det er Lars som ”bedre vidende”, har ret. Et godt eksempel på humor bliver brugt igen er her ”Et godt råd er, at når man køber skibe, såsørg for at afsætte penge til besætninger.

Vi har tre fregatter, men kun to besætninger”. Her gør Lars nar af dem, fremviser dem som uintelligente ignoranter og får dem til at se ekstremt dumme ud.

Det samme med dette eksempel, ”Da man i sin tid besluttede at sende den mobile radarenhed til Afghanistan, blev vi til grin i hele NATO og ISAF.

De havde ikke brug for den, men da det var politisk besluttet, fandt vi et lille lunt sted i det nordlige Afghanistan, hvor de kunne være.

Vi behøver ikke at begå samme fejl to gange.” Igen her med humor fremhæver Lars igen sig selv, og fremstiller politikerne som uintelligente menneske, som ikke har styr på hvad de laver.