Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Målgrupper

Gør rede for begreberne konsumentenhed, segment og målgruppevalg
Foreslå mindst 2 segmenter, Allan kan sælge sko til ud fra demografi, livsstil og adfærd
Udvælg den målgruppe, Allan først og fremmest skal rette sin markedsføring imod
Lav et forslag til en reklame, der rammer den valgte målgruppe

Opgave 2: Parametermix og lovgivning

Giv konkrete eksempler på, hvordan Allan kan anvende parametermixet til den målgruppe, du har valgt i opgave 1
Allan vil gerne markedsføre butikken. Kom med konkrete bud på hvor og hvordan Allan skal markedsføre sin nye butik
Allan bør kende til markedsføringsloven når han skal markedsføre sig. Giv eksempler på hvad Allen skal være opmærksom på
Er der andre former for lovgivning, som er vigtig for Allan at kende i henholdt til, at drive sin forretning?

Opgave 3: Markedsanalyse

Kom med et forslag til et spørgeskema, som hjælper Allan til at finde ud af, om der er grundlag for en net butik
Hvilke interviewmetoder vil du anbefale Allan at bruge. Begrund dine valg
Redegør for, begreberne univers og udvælgelsesmetode. Forklar, hvordan skal Allan bruge disse begreber
Giv eksempler på primære og sekundære data, som Allan kan anvende i markedsanalysen
Kom med fordele og ulemper ved at bruge E-handel for Allan

Opgave 4: Serviceydelser

Hvilken betjeningsform finder der og hvilke bør Allan bruge i sin butik?
Redegør for begrebet kerneydelse og periferiydelse. Uddyb hvordan Allan kan bruge disse i sin butik
Der er også mange andre arbejdsopgaver i butikken. Uddyb hvilke andre opgaver Allan skal håndtere ifølge serviceleverance-systemet
Hvad ligger der i begrebet tillægsydelse og hvordan kan Allan bruge dette i sin butik?

Uddrag
Hvilke interviewmetoder vil du anbefale Allan at bruge. Begrund dine valg

Her ved den kvantitative metode indsamlet dataene hvor man hermed efter det kan sætte det ind i en tabel eller en graf.

Der er flere forskellige slags interviewmetoder men dem man hyppigst bruger er personlige interview, telefoninterview, postalt interview eller webinterview.

Jeg ville helt ikke anvende ”telefoninterview” til denne situation, da der ikke rigtigt er nogen der gider det og man får heller aldrig et ordenligt svar.

Men ellers en nem metode at bruge. Jeg vil faktisk til denne enhed anvende et personligt interview. Da man kan se hvordan folk de reagere, nogle ville synes det er vildt fedt, andre vil være ligeglade og nogle mener måske ikke de vil få brug af hjemmesiden.

Da man ligesom også kan få nogle forskellige slags meninger, og jeg mener det vil være et mere personligt svar hvis man spørger i virkeligheden over et spørgeskema.