Opgavebeskrivelse
Opgave 1.
Analyser Eccos værdikæde, og kom herunder ind på deres kernekompetence.

Opgave 2.
Skriv en tekst på ca. en halv side hvor I kommer ind på nogle af jer, valgte CSR aktiviteter i Ecco- koncernen. Tag stilling til den betydning som I mener disse aktiviteter har for forretningen ECCO.

Opgave 3.
Hvilken konkurrencestrategi vil du mene at Ecco føre. Begrund dit svar.

Opgave 4.
Ud fra teksten i opgaven, bedes du komme ind på relevante vækststrategier.

Opgave 5.
I forbindelse med ECCO bedes du om at vurdere bruges af vertikal og/eller horisontal integration.

Indholdsfortegnelse
Værdikæde
Primære aktiviteter
Støtte aktiviteter
Kernekompetencer:

Uddrag
ECCO benytter sig af vertikal integration, altså en form for baglæns integration, også kaldt up stream.

Det er det, fordi de selv står for en stor del af punkterne i værdikæden, og også har opnået en større andel af værdivæksten i forsyningskæden. Fx producerer de stort set alt selv, har de samme leverandører og de realisere stordriftsfordele.

Som sagt gør de brug den baglænse integration, og et eksempel på det kan være, at de for mange år siden fik leveret såler mm. fra en underleverandør, men i dag producerer ECCO dem selv – ligesom, som før nævnt, de står for meget af den generelle produktion selv.

Derudover er der også brugt forlæns integration, også kaldt downstream.

Dette kan man konkludere fordi ECCO også overtager nogle foranliggende led i forsyningskæden – her har ECCO etableret sine egne ECCO Sko butikker, de har direkte kontakt med slutbrugerne i form af deres fysiske butikker –og derudover har de opnået fuld kontrol over mellemhandlernes salgsindsats, hvilket muligvis kan resultere i en større fortjeneste for ECCO.