Indholdsfortegnelse
Aalborg Zoos uafhængige omverden:
Demografiske forhold
Massemedier
Interesseorganisationer
Miljø
Politiske og lovgivningsmæssige forhold
Teknologiske forhold

Aalborg Zoos afhængige omverden:
Konkurrenter
Kunder
Servicepakken

Serviceleverancesystem:
Frontpersonalet
Backupsystemet
Kunderne

Optimering af de 3 ekstra p’er:
Personale
Physical evidence
Processer

Ny promotionsaktivitet

Aalborg Zoos vækstmuligheder:
Nuværende strategier
Fremtidige strategier:
Intensivering
Diversifikation
Integration

Kildeliste:
Artikler
Brader, Josefine: ”19.000 underskrifter kræver isbjørnen Lars sat fri, efter videoer viser ham rokke fra side til side. Aalborg Zoo afviser kritikken”, tv2nord.dk, 05 september 2017
Christoffersen, Camilla Thorup: ”Onsdag formiddag traskede Aalborg Zoos to isbjørneunger for første gang ud af fødehulen”, tv2nord.dk, 22. februar 2017
Langager, Mette: ”Flere ældre frem til 2050, men de er flere år på arbejdsmarkedet”, ftf.dk/oekonomi.dk, 11. maj 2012
Patschieder, Cecilie Strømgaard: ”Babyboom er ikke nok: Vi føder stadig for få børn”, Politikken.dk, 02. juni 2016

Hjemmesider
Aalborgzoo.dk
aalborgzoo.dk, ”Vi gør en forskel”, ”Arbejdsmiljø”
arbejdstilsynet.dk, https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/regler-i-arbejdsmiljoet
daza.dk
dst.dk, http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=19478
retsinformation.dk, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175918
Odensezoo.dk/besoeg-zoo/oplevelser/taet-paa-giraffer/

Andre
Foredrag i Aalborg Zoo, Marketingchef Susanne Solskov, 2 november 2017

Uddrag
Aalborg Zoos uafhængige omverden

Demografiske forhold
De demografiske forhold påvirker Aalborg Zoo meget. Aalborg Zoo har 4 segmenter de fokuserer på, hvoraf 3 af dem er relevante i denne sammenhæng, da det fjerde segment er turister.

I Danmark bliver der flere og flere ældre, og det er noget, som påvirker Aalborg Zoo positivt. Aalborg Zoos ene segment er pensionister med børnebørn, og jo flere pensionister, jo flere potentielle gæster til Aalborg Zoo.

Derudover, har de segmenter som er børnefamilier med børn op til 12 år, samt unge mennesker uden børn. Derfor er det ligeledes utrolig vigtigt for Aalborg Zoo, at der bliver født børn, og som prognoserne viser, fødes der færre børn, hvilket kan ende som en trussel for Aalborg Zoo. De demografiske forhold kan altså påvirke Aalborg Zoo både positivt og negativt.

Massemedier
Massemedierne kan bruges til, både at omtale Aalborg Zoo positivt og negativt. De ses for eksempel omtalt negativt, da nogle aktivister mente, at en isbjørn i Aalborg Zoo ikke havde det godt.

Her brugte aktivisterne de sociale medier som Twitter og Facebook til at protestere. Gennem massemedierne spredes det hurtigt, og derfor kan der opstå misforståelser om den egentlige situation, og Aalborg Zoo kan hurtigt opleve stor kritik, samt mange modstandere mod sig.

Det gode ved massemedierne er, at de ligeledes bringer solskinshistorierne, som da Aalborg Zoos to isbjørneunger første gang viste sig for offentligheden. På den måde bringer medierne både det gode og det dårlige frem om virksomheden.

Interesseorganisationer
Aalborg Zoo er medlem af Interesseorganisationen DAZA (Danish Association of Zoos and Aquaria). For at blive medlem af denne organisation, skal man som medlem opfylde deres vedtægter og etiske regler, same krav for pasning af dyrene, alvssamarbejde, udveksling af dyr, formidling og undervisning, og videnskabeligt arbejde og naturbevarelse.

Derudover skal de have en professionel miljøpolitik. De påvirker altså Aalborg Zoo med alle disse krav, men giver Aalborg Zoo et kvalitetsstempel, så virksomheden forsikrer, at sikkerheden og fokus på avlsarbejdet er i orden inden for de retningslinjer, som er lavet af interesseorganisationen.

For at blive medlem af DAZA, skal man ligeledes opfylde gældende standarter fra WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), EAZA (World Association of Zoos and Aquaria) samt en masse andre. Det viser altså, at Aalborg Zoo har styr på tingene – både nationalt og internationalt.