Problemformulering
1. Beskriv kort virksomheden Wally and Whiz og redegør for virksomhedens økonomiske situation

2. Foretag en ekstern analyse af Wally and Whiz og udarbejd herunder en regnskabsanalyse på max 1½ side.

3. Vurder og diskuter Wally and Whiz fremtidige vækstmuligheder på det danske marked

Indledning
”En vingummi, en verden” 1 sådan præsterer ejer Kristian Them Hansen sin veganske gourmet vingummi virksomhed Wally and Whiz.

Wally and Whiz er en af de nye producenter af såkaldt gourmet slik, som er noget af det hotteste inden for konfekturebranchen i Danmark.

2 Denne opgavebesvarelse vil indeholde en karakteristik af virksomheden samt en redegørelse for den økonomiske situation.

Efterfulgt af en analyse af virksomhedens regnskab samt de eksterne faktorer som påvirker virksomheden. Opgave vil ende ud i en vurdering/diskussion af virksomhedens fremtidige vækstmuligheder.

Opgaven er udarbejdet i fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi ved brug af relevante faglige analyse modeller fra fagene så som Porters 5 forces, PESTEL, SWOT osv.

De faglige analysemodeller udarbejdes på et informationsgrundlag indsamlet fra eksterne og interne kvalitative og kvantitative datakilder, såsom artikler, virksomhedsbesøg og statistik.

Indholdsfortegnelse
1. Introduktion 5
2. Beskriv kort virksomheden Wally and Whiz og redegør for virksomhedens produktportefølje. 6
2.1. Virksomhedsbeskrivelse 6
2.2. redegørelse for virksomhedsøkonomiske situation 6
3. Ekstern analyse af Wally and Whiz samt intern regnskabsanalyse af virksomheden. 7
3.1. Analyse af virksomhedens regnskab: 7
3.2. Analyse af Wally and Whiz rentabilitet 7
3.3. Analyse af Wally and Whiz’ indtjeningsevne 8
3.4. Analyse af Wally and Whiz’ soliditets- og likviditetsgrad 8
3.5. Konklusion på regnskabsanalysen 8
4. Analyse af virksomhedens fjernmiljø 9
4.1. Political: 9
4.2. Economical: 9
4.3. Socio cultural 9
4.4. Technology 10
4.5. Environment 10
4.6. Legal 10
4.7. Konklusion på PESTEL 11
5. Analyse af Porters 5 forces 11
5.1. Konkurrencen situationen for de etablerede virksomheder: 11
5.2. Truslen fra nye udbydere: 11
5.3. Truslen fra kunder 12
5.4. Truslen fra substituerende produkter 12
5.5. Truslen fra leverandører 12
5.6. Konklusion på Porters 5 forces 12
6. Konklusion på analyse 13
6.1. Stærke sider på 13
6.2. Svage sider 13
6.3. Muligheder 13
6.4. Trusler 14
7. Wally and Whiz’ fremtidige vækstmuligheder: 14
7.1. Vækst ved markedspenetration 14
7.2. Vækst ved produktudvikling 15
7.3. Vækst ved markedsudvikling 15
7.4. Samlet vurdering af vækstmuligheder 16
8. Konklusion 16
9. Kildeliste 18
9.1. Bøger 18
9.2. Artikler 18
9.3. Rapporter 19
9.4. internetkilder: 19
9.5. Tidligere opgaver 20
10. Bilag 21
10.1. Bilag 1 - Analyse af De 4 p’er baseret på referat af besøg hos Wally and Whiz 21
10.2. Bilag 2 regnskabsanalyse af Wally anf whiz i perioden 2016-2018 23
10.3. Bilag 3: PESTEL- Analyse 30
10.4. Bilag 4: Porters Five Forces baseret på Virksomhedsbesøg 34
10.5. Bilag 5 SWOT analyse. 38

Uddrag
6.3. Muligheder
På baggrund af analyserne kan det konkluderes, at Wally and Whiz står overfor en del muligheder.

At markedet er i vækst, er en mulighed, da virksomheden kan forøge deres markedsandel ved at erobre de nye kunder på markedet.

Yderligere er det stigende fokus på økologi, sundhed og miljø en mulighed for virksomheden da den kan øge sit fokus på dette samt tilpasse sine produkter disse faktorer og dermed imødekomme forbrugernes ønsker hvilket kan øge virksomhedens markedsandel.

Den teknologiske udvikling præsenterer en mulighed for virksomheden i form af besparelser, effektivisering og forøgelse af kapaciteten.

Den væksten danske økonomi viser, er en mulighed for virksomheden da den kan betyde en større efterspørgsel.

At truslen fra både leverandører og nye udbydere er også muligheder for virksomheden da virksomheden ikke bør frygte stigende råvarepriser og heller ikke bør frygte at nye udbydere stjæler deres kunder.

6.4. Trusler
Ifølge bilag 4 og de over stående analyser er højere afgifter på slik og chokolade er en trussel, da det kan mindske efterspørgslen på grund af prisstigninger på markedet.

Det større fokus på sundhed i Danmark er en trussel, da produkterne anses som værende usundt, hvilket kan skade virksomhedens nettoomsætning samt vækst.

At truslen fra substituerende produkter er stor, er en trussel for virksomheden da kunderne kan substituere dens produkter og dermed skade virksomhedens vækst.

B2B kundernes forhandlingsstyrke er en trussel for virksomheden, da de kan forlange mængderabatter eller bestemte priser og dermed skade virksomhedens indtjening.

7. Wally and Whiz’ fremtidige vækstmuligheder:
På baggrund af regnskabsanalysen kan det fastslås, at virksomheden står i en stærke økonomisk situation og jeg vurdere derfor at der er god mulighed for at virksomheden kan vækste ved investering.

7.1. Vækst ved markedspenetration
Virksomheden kan genere vækst ved markedspenetration, hvor virksomheden vil vækste ved at øge salget af deres nuværende produkt til deres nuværende marked.

Specifikt kunne Wally and Whiz øge markedsandelen gennem en øget promotion som specifikt fokuserer på virksomhedens mål om at blive bæredygtig i 2020 og økologisk i 2021 og de tiltag som virksomheden har eller vil tage for at nå disse mål.

Denne promotion kan være med til at øge markedsandelen fordi den vil udnytte mulighederne for større fokus på miljø og økologi, ved at tiltale kundernes ønske om at leve økologisk og deres ønske om miljøvenlig produktion.

Den øgede promotion indsats vil betyde en stigning i virksomhedens salgsfremmende omkostninger, hvilket vil mindske resultatet af primær drift og dermed forværre Wally and Whiz’ rentabilitet og indtjeningsevne.

Dog vurderes det, at promotionen, hvis den udføres effektivt, vil øge kendskabsgraden og salget, hvilket vil betyde fremtidig vækst i virksomheden og dens rentabilitet og indtjeningsevne dermed kan investeringen være lønsom.