Walk Don’t Run | Analytical essay

Opgavebeskrivelse
Assignment 1
a. Find og skriv fra teksten fem verballed i simpel tid og fem verballed i udvidet tid. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet, og skriv for hvert verballed, hvilken tid det står i.
- Udvidet tid
- Simpel tid

b. Forklar kort for hvert eksempel i udvidet tid, hvorfor der er brugt udvidet tid.

Assignment 2
a. Fem verballed i passiv er understreget. Skriv for hvert eksempel, hvilken tid der er anvendt i verballeddet. Forklar med inddragelse af mindst to af eksemplerne, hvordan man danner passiv.

b. Syv substantiver er understreget. Skriv, hvor det er muligt, både singularis- og pluralisformen af hvert substantiv. Forklar kort med brug af alle eksemplerne, hvordan substantiver bøjes i pluralis.

c. Ordet free er understreget tre steder. Forklar kort ud fra sammenhængen, hvilken ordklasse hvert eksempel tilhører.

Assignment 3
- Find og skriv fra videoens lydside 14 forskellige substantiver og udtryk med substantiver, der tilhører det semantiske felt school.

Assignment 4

Uddrag
Udvidet tid
Were saying - før datid/pluskvamperfektum
Were arguing - før datid/pluskvamperfektum
Are fighting - perfektum/før nutid
Is crying - udvidet tid
Was thinking - pluskvamperfektum

Simpel tid
Started
Elbowed
Listened
Looked
Slammed

---

a. Fem verballed i passiv er understreget. Skriv for hvert eksempel, hvilken tid der er anvendt i verballeddet. Forklar med inddragelse af mindst to af eksemplerne, hvordan man danner passiv.

Was accused - accused er anvendt i præteritum
Has been targeted - targeted er anvendt I perfektum
Was sentenced - sentenced er anvendt I præteritum
Was released - released er anvendt I præteritum
Have been locked up - locked up er anvendt I perfektum

Man danner en passiv sætning ved, at Genstandsledet i den aktive sætning gøres til grundledet i den passive. Udsagnsleddet i den aktive sætning ændres til en form af to be + kort tillægsform.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu