Indholdsfortegnelse
Titel:
Resume:
Komposition:
- AIDA modellen:
- Attention:
- Interest:
- Desire:
- Action:

Filmtekniske virkemidler:
- Billedsiden:
- Lydsiden:
- Følelser:
- Freud:

Uddrag
Titel: VW-reklame: Genrationer
Reklamefilmen reklamerer for bilproducenten Volkswagen. De tanker der sættes i gang når man ser titlen, er at reklamen handler om forskellige generationer.

Resume:
Reklamefilmen handler om en søn, som er taget ud til hans forældre for at køre en tur med hans far i hans gamle Volkswagen.

Der er ikke noget god stemning mellem faren og sønnen, der er en masse som skal opklares mellem de to. Da vi kommer længere ind i reklamefilmen, bliver de tættere og deres forhold bliver udviklet til noget positivt.

Til sidt i reklamefilmen, får de det faktisk rigtig godt sammen, men derefter forsvinder faren, da han er død. Sønnen bliver meget vred og trist, men kommer følgende hjem til hans søn og bliver mere glad igen.

Komposition:
AIDA modellen:

Attention:
Attention er når sønnen træder ind i farens garage, hvor faren sidder og reparer sin gamle Volkswagen.

Det er attention fordi at det er der vi for første gang ser hvad reklamen handler om, den gamle Volkswagen, kaffekruset og de 2 generationer. Dette ses fra 00:35 - 01:13