Indholdsfortegnelse
NIKE reklamen
Overordnet
- Afsender:
- Medie:
- Modtager:

Indhold
- Meddelelse:
- Argumentation:

Filmiske virkemidler
- Fotografering:
- Klipning:
- Symboler:
- Tone:
- Intertekstualitet
- Metatekstualitet:

Vurdering
- Vurdér om:

Uddrag
Afsender: Hvem er afsenderen (virksomhed, brand)?
- Afsenderen er NIKE, som laver sportstiøj til at dyrke sport i.

Medie: Hvilket medie optræder den i?
- I en raklame

Modtager: Hvem er målgruppen (køn, alder, socialgruppe osv.)?
- Kvinder!!! der dyrker sport, og har interesse i sporten

Indhold
Meddelelse: Hvilket produkt ønsker reklamen at sælge? Hvilken sag eller hvilket budskab skaber reklamen opmærksomhed omkring?