Indholdsfortegnelse
Afsætning 2
Nulpunktafsætning 2
Reklame Nulpunkt 2
Interessenter 3
Konflikt Inden for en Gruppe: 3
Konflikt Mellem Grupper 4
Shareholder Value 5
Stakeholder Value 5

Uddrag
Afsætning = hvor mange stk. der bliver solgt
Omsætning er hvor meget vi har solgt for. - Hvor mange kroner skal vi mindst sælge for.
Kapacitet omkostninger = faste udgifter

---

Virksomhedens interessenter er: medarbejdere, kunder, leverandører, långivere, offentlige myndigheder og ejere.

Det er nyttigt for en virksomhed at opbygge gode relationer til sine interessenter, da virksomhedens succes er afhængig af disse relationer.

Der kan fx stilles spørgsmålstegn ved, om en virksomhed kan gennemføre sine aktiviteter uden engagerede og kompetente medarbejdere, om en virksomhed kan vokse uden visionære ejere

og om en virksomhed kan gennemføre sin drift uden leverandører, som vil levere varer og tjenesteydelser til virksomheden.

Interessekonflikter opstår, når forskellige interessenter har forskellige ønsker til virksomheden, som kan være svære at opfylde på samme tid.