Virksomhedsøkonomi | Normal AS |12 i karakter

Indledning
Normal A/S er en butikskæde, som blev stiftet i 2013. Normal sælger EU-importerede varer og har været hurtigt voksende på det danske marked samt i omliggende lande.

I denne opgave vil jeg lave en regnskabsanalyse af Normal og analysere på de væsentligste nøgletal. Nøgletallene er vedlagt i bilag og vil løbende blive trukket eksempler til belysning af de enkelte områder ind i rapporten.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Introduktion til Normal 2
Introduktion til regnskabsanalysen 2
Rentabilitet 3
Indtjeningsevnen 4
Kapitaltilpasningsevnen 4
- Gældsrente 4
- Gearing 4
- Egenkapitals forretning 5
Delkonklusion 5
Analyse af soliditet og likviditet 5
- Likviditetsgrad 5
- Soliditetsgrad 6
- Delkonklusion 6
Konklusion 6
Kildeliste 7

Uddrag
Ledelsesberetningen er ledelsens og bestyrelens vurdering af det forløbne år og forklaringer til den økonomisk udvikling i regnskabsåret samt i fremtiden.

Den skal bl.a. indeholde hoved- og nøgletalsoversigt for de seneste 5 år, i Normals 2020 årsrapport står det under Management’s review.

Ledelsesberetningen for store virksomheder er ofte meget omfattende og detaljerede, som vi kan se i Normals 2020 rapport er den ca. 5 sider lang.

Hoved- og nøgletalsoversigten indeholder en oversigt for de seneste 5 år i regnskabet, hvoraf regnskabsklasse C og D skal oplyse dem.

Kravene til hovedtal som skal indgå i rapporten er: nettoomsætning, resultat af primær drift, resultat af finansielle poster, årets resultat, balancesum, investeringer i materielle anlægsaktiver og egenkapital.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu