Normal AS | Virksomhedsanalyse | 10 i karakter

Indledning
I indeværende regnskabsanalyse tages der et nærmere blik på virksomhedens økonomiske situation samt hvilke forhold der kan forværre samt forbedre deres fremtid.

Man udregner et årsregnskab for at se det økonomiske statusbillede af en virksomhed. I årsregnskabet kan man se et overblik over virksomhedens udgifter, indtægter, formue, pengestrømme osv. Årsregnskabet har tre hovedemner – 1. Resultatopgørelse, 2. Balance og 3. Evt. noter.

I årsregnskabet ser vi en artsopdelt resultatopgørelse, da virksomheden har en omsætning på mere end 313 mio og over 250 ansatte. I 2019/20 havde virksomheden Normal A/S et overskud på 2.313 mia.

DKK og over 4.000 over 5 markeder. Det sætter dem i regnskabsklassen C, dog har der været snak om at de skulle børsnoteres, men det er de ikke blevet endnu. Normal A/S benytter sig af en artsopdelt resultatopgørelse

Indholdsfortegnelse
Indledning
- Hoved- og nøgletalsoversigt
- Ledelsesberetning
- Ledelsespåtegning
- Revisionspåtegning

Regnskabsanalyse
- Afkastningsgrad (AG)
- Redegørelse for markedsrente og risikotillæg
- Overskudsgrad (OG)
- Indtjeningsevne
- Aktivernes omsætningshastighed (AOH)
- Analyse af kapitaltilpasningsevnen
- Egenkapitalens forrentning
- Gældsrente
- Gearing

Konklusion af regnskabsanalyse
- Andre analyser
- Soliditetsgrad
- Likviditetsgrad

Delkonklusion af andre analyser

Vurdering

Konklusion

Evt. Bilag

Uddrag
Rentabiliteten er i kraftig stigning over analyseperioden, idet afkastningsgraden oplever en stigning fra 4,1% i år 2016 til 18,9% i år 2020, det resulterer i en stigning på 14,8 procentpoint.

Afkastningsgraden ligger generelt højt igennem hele analyseperioden, men oplever et fald i år 2017 til 2,2% hvor at den er utilfredsstillende, da markedsrenten ligger på 4%.

---

En indtjeningsevne er et udtryk for hvor stor en del af omsætningen, ender ud i at være overskud. Man kan også sige, at indtjeningsevnen er et begreb som belyser hvor god virksomheden er, når det kommer til at genere overskud af omsætningen.

I overskudsgraden fremgår en positiv udvikling over analyseperioden, dog bortset fra år 2017.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu