Indholdsfortegnelse
Regnskabsopgave med udgangspunkt i Normal A/S’
- Indtjeningsevnen:
- Kapitaltilpasningsevnen:

Uddrag
Indtjeningsevnen: Udregn Normal A/S’ overskudsgrad og vurder resultatet (sammenlign med tilsvarende branche)

Vi kan se at fra 2018 til 2020 er der sket en stigning på 2,4 procentpoint, hvilket vi også klart kan se på resultatet.

Resultatet er steget med over 120 millioner. Overskudsgraden er beregnet ved at tage deres resultat før de finansielle poster, og divideret med nettoomsætningen og ganget med 100 for at få det til procent.

Lad os beregne overskudsgraden for 2018 som eksempel:
32.597/1.256,774 * 100 = 3,9
De 3,9 svarer altså til deres overskudsgrad i 2018.

Da vi har set en stigning i overskudsgraden samt at den er positiv har vi har tale om en tilfredsstillende overskudsgrad, og virksomheden tjener penge.

Hvis vi sammenligner Normal A/S med en virksomhed i tilsvarende branche, kan vi tage et kig på Flying Tiger Copenhagen. Deres overskudsgrad er også steget, men deres resultat er derimod faldet og er faktisk i minus.