Velfærdsmodeller + Off. Sektor | IØ

Indholdsfortegnelse
Opgave 7.7
1. Redegør kort, hvad man forstår ved topskat – og beskriv kort den historiske udvikling i beskatningen af de højeste indkomster ud fra figurer oven for.
2. Sammenlign den danske topskat med andre industrilande ud fra figur oven for.
3. Hvorfor kan det være svært for økonomerne overhovedet at måle, om en skattenedsættelse øger udbuddet af arbejdskraft?
4. Foretag ud fra artiklen af Bonke samt artikelklip, grafer og tabeller oven for en analyse af de samfundsøkonomiske virkninger af lavere topskat – og diskutér herunder, om en lavere topskat vil kunne tænkes at få topskatteydere til at arbejde eller til at arbejde mindre.

Opgave 7.8
1. Hvad er årsager til danskernes høje slikforbrug? Og er det i øvrigt et samfundsproblem?
2. Indtegn i et udbud/efterspørgselsdiagram hvordan det påvirker prisdannelsen, når der lægges en afgift på slik. Redegør ud fra diagrammet for hvordan afgiften påvirker prisdannelsen. Inddrag begrebet effektivitetstab fra kapitel 4.5.
3. Diskutér de samfundsmæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på slik. Inddrag såvel sundhedsmæssige, fordelingsmæssige, statsfinansielle samt andre samfundsforhold, der har relation til slikforbruget.
4. Hvad mener du selv – bør slik pålægges højere afgifter?


1. Gør rede for de centrale elementer i den danske velfærdsmodel.
2. Peg på centrale områder, hvor den adskiller sig fra henholdsvis den centraleuropæiske og den liberale model.
3. Diskutér den danske models styrker og svagheder. Inddrag vinkler som lighed/ulighed, konkurrenceevne, kriminalitet, korruption, tillid, innovationsevne, iværksætteri, frihed, demokratisk indflydelse, etc.
4. Danmark er rollemodel for mange økonomer og politikere verden over - jævnfør uddragene ovenfor. I hvor høj grad er det muligt for andre lande - efter din vurdering - at 'kopiere' den danske model?

1. Gør rede for den liberale velfærdsmodel.
2. Foretag en analyse af udviklingen i fattigdomsraten i USA ud fra figur 8.7 – og peg herunder på årsager til udsvingene. Tip: tjek figur 1.5 i din besvarelse.
3. Foretag en analyse af den første graf, der viser udviklingen i amerikanernes realindkomst over en længere periode (1980-2014).
4. Foretag en analyse af udviklingen i gini-koefficienten ud fra ovenstående graf.
5. Hvorfor anser flere og flere økonomer det som et problem for USA, at uligheden er så stor – og stigende?
6. Hvad kan USA gøre for at mindske den store ulighed?

Uddrag
1. Gør rede for de centrale elementer i den danske velfærdsmodel.
Den danske velfærdsmodel er bygget op omkring den høje skat, som vi har i Danmark og en del andre europæiske lande. Ved hjælp af den høje skat får vi en masse goder som, dansk statsborger, blandt andet kontanthjælp, SU, gratis besøg på sygehuse.

Vi går også gratis i skole og får gratis hjælp hvis vi bliver syge eller skal uddanne os, og vi skal huske at vi får penge få at studere og derimod ikke skal betale som i den liberale model.

2. Peg på centrale områder, hvor den adskiller sig fra henholdsvis den centraleuropæiske og den liberale model.

Den liberale model som bliver brugt mange steder i verden, men mest kendt fra USA, hvor det værste eksempel er at være handicappet, sort og hjemløs fordi der ikke er samme sikkerhedsnet i den liberale model, som der er i den centraleuropæiske. I USA er der også 14-15% af amerikanerne der har en løn der er under den officielle fattigdomsgrænse, hvor der derimod er næsten dobbelt så mange (27%)

afroamerikanerne der er under den grænse. I Den liberale model er der også meget større forskel på rig og fattig end der er i den centraleuropæiske model fordi skatten i den centraleuropæiske model som regel er meget højere og derfor giver en ”grænse” for hvor stor forskel der kan blive på rig og fattig i et samfund.

3. Diskutér den danske models styrker og svagheder. Inddrag vinkler som lighed/ulighed, konkurrenceevne, kriminalitet, korruption, tillid, innovationsevne, iværksætteri, frihed, demokratisk indflydelse, etc.

En af vores svagheder er selvfølgelig at mange højtuddannede flytter til udlandet for at kunne tjene gode, efter de har ”udnyttet” vores SU-system, som mange andre også gør. Uden at bringe min egne holdninger ind, så synes jeg også der er for mange der f.eks. får kontanthjælp fordi de ikke vil have et arbejde, men jeg ved selvfølgelig også godt at der er mange der ikke kan.

Vi har til gengæld mange goder i Danmark, som at ”alt” offentligt er gratis, såsom skoler og sygehuse.

Vi har også gode tilbud til folk som vil være iværksættere, hvor vi har iværksætterselskaber, hvor man ikke skal bruge mere end 1kr på at starte en virksomhed op, at vi har muligheder som denne giver også frihed til menneskerne i Danmark, da det giver alle mennesker en chance for at være sin egen chef, hvis det er det man går og drømmer om. Samtid med at vi har meget frihed som dansker, så har vi heller ikke høj arbejdsløshed og kriminalitet.

Jeg tænker ikke at vi har så meget kriminalitet fordi vi har så god velfærd, samt et så godt sikkerhedsnet at dem der måske falder i kriminalitet, de kommer ud af det igen. Men dem der ikke gør, de får hårdere og hårdere straffe så de ikke har muligheden for det, og de indvandrer som begår kriminalitet de bliver udvist, hvis de altså har lavet kriminalitet i sådan grad, at det er nødvendigt.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her