Velfærdsmodeller | Tyskland | 12 i karakter

Indledning
I rapporten arbejder vi med Tyskland, hvor at vi har fokus på fattigdom, ulighed, lønniveau, velfærdsmodel m.m. Det der ligger til grund for valget af Tyskland er bl.a. at Tyskland er en af Danmarks største samhandelspartnere.

De er en af de største spillere i EU, og er en stor handelsnation. Derudover har Tysklands situation økonomisk og kulturelt også stor betydning for Danmark.

Vi er som nation meget nært tilknyttet Tyskland på flere punkter, f.eks. er der udveksling af arbejdskraft, handel og ydermere er der også tilknytningen mellem Sønderjylland og Tyskland. Derfor er det relevant at undersøge Tysklands økonomiske og kultu relle situation.

Indholdsfortegnelse
VELFÆRDSMODELLER 3
- FORDELE OG ULEMPER VED DEN TYSKE MODEL FREM FOR DEN SKANDINAVISKE 4
- Ulemper: 4
- Fordele: 4
- ANTALLET AF OFFENTLIGT ANSATTE I TYSKLAND SAMT DANMARK OG ER DER SAMMENHÆNG MED VELFÆRDSMODELLEN 5
- SAMMENLIGNING AF ULIGHEDEN I TYSKLAND OG DANMARK - ER DER SAMMENHÆNG MED VELFÆRDSMODELLEN? 6
- UDFORDRINGER DET TYSKE VELFÆRDSSAMFUND STÅR OVERFOR 8
- FATTIGDOMMEN I TYSKLAND - FORSKEL MELLEM ØST OG VEST? 8
- LEDIGHEDEN I TYSKLAND - FORSKEL MELLEM ØST OG VEST? 10
- SKATTETRYK OG SKATTESTRUKTUR 11
- SKATTETRYKKET I TYSKLAND OG PERSPEKTIVERING TIL DET DANSKE SKATTETRYK, SAMT REDEGØRELSE FOR SKATTESTRUKTUREN OG - - ER DEN ULIGHEDSSKABENDE 11
- DEN ADMINISTRATIVE OPDELING AF TYSKLAND 12
- REDEGØRELSE I STORE TRÆK FOR DEN ADMINISTRATIVE OPDELING I TYSKLAND 12
- DECENTRALISERING I TYSKLAND 12

Uddrag
I Tyskland har man den selektive velfærdsmodel. Denne model er med til at skabe meget ulighed i Tyskland.

Modellens opbygning gør at det bliver sværere for tyskerne at bryde den sociale arv, hvis man f.eks. er født ind i en lavt stillet familie med dårlige sociale relationer.

Det er lønmodtagere selv der er med til at finansiere de nødvendige ydelser. Den store ulighed vises især, når en direktør gennem hele livet vil indbetale en højere pension og når han går på pension, vil han dermed få en betydeligt højere pension end f.eks. en pædagog. På den måde bevarer man statusforskelle vha. modellen.

I Danmark har man den universelle model , hvor staten betaler for velfærdsydelser til borgerne, bl.a. kontanthjælp, dagpenge, folkepension og SU, der er med til at formindske den sociale ulighed.

Tyskland består af 16 delstater, hvor der er meget regional økonomisk og social ulighed. Tysklands historie har bidraget til den store ulighed.

Opdelingen af Tyskland der skete i efter 2. verdenskrig, præger stadig den økonomiske ulighed. Østtyskland er generelt dårligere stillet end Vesttyskland.

Det skyldes en stærk økonomisk tilbagegang efter genforeningen i 1990, da der var enorme omkostninger ved den østtyske omstilling til moderne markedsøkonomi.

I Danmark er der ikke særlig store forskelle geografisk i landet, dog er der enkelte steder hvor at der er en mindre og forholdsvis ubetydelige geografiske forskel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu