Indholdsfortegnelse
Den danske velfærdsmodel .......................................................................................................................................2
Den centraleuropæiske velfærdsmodel .....................................................................................................................2
Den liberale velfærdsmodel ......................................................................................................................................3 Sammenligning..........................................................................................................................................................4
Konklusion ................................................................................................................................................................5
Kilder ........................................................................................................................................................................5
Bilag .......................................................................................................................................................................... 5

Uddrag
Den danske velfærdsmodel
Den danske velfærdsmodel er meget socialdemokratisk. Den kaldes også for den universelle model. Den går ud på, at de rige hjælper de mindre rige ved at betale flere penge i skatter. Alle som er statsborgere i Danmark har frit adgang til forskellige ydelser, som for eksempel at gå i skole eller få gratis lægehjælp.

Men staten betaler ikke selv alle pengene til det. Størstedelen af pengene, som skal bruges på soci- ale ydelser, kommer fra de høje i forhold til lande med andre velfærdsmodeller skatter, som borgere betaler. De rige hjælper de mindre rige ved at betale topskat.

Topskatten er en skat man skal betale, hvis man tjener over 500000 kroner om året efter arbejdsmarkedsbidrag.

I Danmark er det ikke så svært at ”klare sig” siden at Danmark bruger den universelle velfærdsmodel. Hvis man ikke kan finde et job, kan man få gratis hjælp til det af kommunen, eller hvis man ikke har et sted at bo, kan man også få tildelt en gratis leglighed. De ting er mulige, fordi staten har mange penge fra de høje skatter borgerne betaler.

Som man kan se på bilag 1, er den universelle velfærdsmodel en ret god løsning. De lande som bru- ger denne model, som er Norge, Sverige og Danmark, ligger faktisk meget lavt hvis man kigger på fattigdomsprocent.

Det skyldes bl.a. at de folk som er mindre rige ikke selv skal betale for nogle af deres ydelser, men staten sørger for dem.