USA økonomi | Noter til IØ opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Beregn på baggrund af tallene i bilag 1 importkvoterne i Danmark og USA.

b) Forklar på baggrund af beregningerne i hvilket land multiplikatorvirkningen, alt andet lige, vil være størst.

Opgave 2
a) Forklar hvordan USA’s og Danmarks velfærdsmodeller påvirker samfundsøkonomierne under en økonomisk krise. Inddrag de automatiske stabilisatorer.

Opgave 3
Af bilag 2 fremgår: ”… Centralbanken vil nu opkøbe realkreditobligationer for enorme 40 milliarder dollar om måneden i en ubegrænset periode, indtil arbejdsløsheden er reduceret betragteligt”.

a) Forklar - med inddragelse af udbuds- / efterspørgselsdiagrammet i bilag 3 – hvordan Centralbankens opkøb af realkreditobligationer kan forventes at påvirke kursen på USA’s realkreditobligationer.

b) Forklar sammenhængen mellem budkursudviklingen og den direkte rente på USA’s realkreditobligationer.

Opgave 4
a) Analyser med udgangspunkt i bilagene forhold der påvirker privatforbruget i
USA

Opgave 5
a) Vurder om USA har de samme muligheder og begrænsninger som Danmark for at anvende pengepolitikken og finanspolitikken til at øge den økonomiske vækst.

Uddrag
Hvis vi til at starte med tager udgangspunkt i tallene fra bilag 1 (Ovenstående tabel), kan vi se at USA´s import i 2009 lå på 1.976,2 mia. dollars

mens Danmarks import i 2009 lå på noget mindre 731 mia. DKK. Herefter kan vi se at USA`s BNP i 2009 lå på 13.973,,7 mia. dollers, mens danmark´s BNO samme år lå på 1.668 mia. DKK.

---

Når efterspørgslen på en givent vare stiger, vil virksomhederne opleve en stigende produktion, da der jo skal produceres nok vare til at følge med den stigende efterspørgsel

hvilket vil resultere i en stigende indkomst for virksomheden. Den effekt er det man kalder multiplikator effekten.

Altså hvordan forholdende ændre sig, når der ændres på en given variabel, altså i dette tilfælde en stigende efterspørgsel.

Og i og med at USA er det største land, har de også muloighed for større produktioner mm. og hermed er det i USA at multiplikatorvirkningen vil være størst.

I og med at Danmark er sådan et lille land som det er, er det indlysende at importkvoten er størst her, da vi i “lille-danmark” er mere afhængige af andre lande

og er nødt til at importere mere end de større lande som f.eks. USA. Hvilket tydeliggøres af den ovenstående udregning

hvor man kan se at USA´s importkvote ligger på 14,1%, mens Danmarks importkvote ligger på 43,8%, Altså næsten 3 gange så stor som den amerikanske importkvote.

Danmark har brug for andre lande og deres “produkter”, da vi i Danmark skal burge mange råmaterialer til at producere det vi selv eksportere. Det kan f.eks. være kunstgødning fra england etc.

Da vi i Danmark har en høj importkvote, vil dette betyde at når efterspørgslen for udenlandske vare stiger i Danmark, vil den udenlandske produktion også stige.

Dette vil medføre at indkomsten i udlandet stiger og dette vil også give dem et større forbrug og dette er godt for deres økonomi.

Derfor vil multiplikatorpåvirkningen have en større effekt i U.S.A, fremfor Danmark, da vi i Danmark ikke er lige så selvforsynende og er afhængige af vare fra U.S.A.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu