Ungmode AS | Virksomhedsøkonomi | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Delopgave 1: Virksomhedens rapportering
1.1)

1.2
Et bilag vedr. kontantsalget for en af årets sidste dage skal bogføres.
- Et lønbilag er endnu ikke blevet registreret. Beløbet er betalt ved overførsel fra bankkontoen.
- En bil er købt og betalt ved optagelse af et banklån.

1.3
Diskuter, hvordan flytningen af butikken i Holstebro kan påvirke årets resultat i de kommende år.

Delopgave 2: Kalkulation
2.1

2.2 Beregn, de variable enhedsomkostninger for et sølvarmbånd.

2.3
Beregn dækningsbidraget pr. sølvarmbånd og det samlede dækningsbidrag for hele partiet.

2.4
Vurder, hvor mange sølvarmbånd der skal afsættes for at omkostningerne til markedsføring bliver dækket.

2.5 Forklar hvad der er forskellen på en vares kostpris og dens variable salgsomkostninger.

Delopgave 3: Økonomiske begreber
3.1
a) Redegør for, hvad der forstås ved begrebet retvisende billede.
b) Gør rede for begrebet økonomisk beslutning, og giv eksempler den slags beslutninger.
c) Udvælg tre af de grundlæggende krav (principper) i Årsregnskabsloven, præsentér dem, og forklar udførligt, hvorfor de er taget med i loven.
d) Præsentér og giv et overblik over de grundlæggende bogføringsregler.
e) Forklar nøgletallene afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed - og deres indbyrdes sammenhæng

Delopgave 4: Afskrivninger
4.1
Redegør for begreberne anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

4.2
Beregn den årlige afskrivning samt værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år, når det forudsættes, at inventaret afskrives efter den lineære metode.

4.3
Beregn den årlige afskrivning samt værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år, når det forudsættes, at reolerne afskrives efter saldometoden med 20 % årligt.

4.4
Forklar hvordan afskrivninger påvirker henholdsvis årets resultat og likviditeten.

Uddrag
Det ville have en positiv påvirkning på årets resultat, da varesalget ville stige i resultatopgørelsen. Derudover ville det også påvirke passiverne og aktiverne.

Aktiverne på den måde at salget er betalt kontant og dermed den likvide beholdning under aktiver stiger. Passiverne ville påvirke således at resultatet bliver lagt til egenkapitalen hvilket resulterer i at passiverne stiger.

---

Kalkulation er et begreb som vi benytter os af når vi skal lave en opstilling over omkostningerne som der opstår ved køb, produktion og salg af en vare eller tjenesteydelse.

Der findes forskellige slags begreber som man kan bruge inde for kalkulation blandt andet for - og efterkalkulation.

En forkalkulation bliver anvendt under planlægningsarbejdet, hvormed der menes at man udarbejder en kalkulation, før man udarbejder et køb, produktion og salg af vare.

Hvorimod en efterkalkulation bliver anvendt efter man har fortaget sig disse 3 ting, som dermed også bliver anvendt ved kontrol af virksomhedens omkostningsforbrug.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu