Træningsrapport: Fodboldfitness | Idrætsprojekt

Indledning
I 7-8 uger skulle jeg gennemføre et træningsprojekt, som skulle være med til at forbedre min kondition og øge intensitetsniveauet indenfor den faglige viden omkring kroppen og kondition. Inden jeg startede de 7-8 ugers forløb med minimum 3 træninger om ugen, dyrkede jeg ikke rigtig sport, men havde okay kondi.

Men mit mål med projektet var at komme i bedre form, det vil sige at min iltoptagelse bliver større, og få styrket hele min krop så jeg kan se konkrette forbedringer ved min kondition og min muskelopbygning.

Derfor valgte jeg at tage Yubio testen før og efter, som har fokus på egen kropsvægt i øvelser.

Helt basalt er træning og konditionstræning vigtigt for kroppen. Dette har en stor betydning for den aerobe energiomsætning, nemlig langt over 90% af energiomsætningen til muskelarbejde stammer fra den aerobe energiomsætning.

I figur 1 er det vist hvordan kroppens energibehov ved submaksimalt arbejde dækkes. I den første fase, som kaldes (iltdeficit) fordi der dækkes energibehovet af både anaerobe og aerobe processer, men kroppen er i iltunderskud i forhold til, hvad der er behov for, hvis alt energi skulle dannes ved respiration.

I næste fase, som kaldes Steady state fasen kommer alt energi fra den aerobe energiomsætning og pulsen er konstant. I sidste fase, hvor arbejdet stopper, falder energiomsætningen langsomt, hvilket betyder at energiomsætningen vil være forhøjet i en periode efter, for at kunne dække den iltgæld, det er lavet i starten af arbejdet.

Indholdsfortegnelse
Indledning og formål:

Iltoptagelse og iltproces:

Test beskrivelse og træningsdagbog:

Træningsplanlægning:

Træningsdagbog:

Resultater:

Fejlkilder:

Diskussion:
(Anvend følgende litteratur: Yubio s. 67-77, 82-83, 129-131, 174-180, 185-187, (646-651, 664-666) samt hæfte om fodboldfitness)
- Hvilket formål kan der være med at gennemføre en test?
- Hvad viser dine to tests?
- Har du levet op til din målsætning?
- Hvordan kan man motiveres til at træne? Perspektiver til din egen motivation i forløbet. Har din træning fungeret?
- Kan en forbedring i test nr. 2 evt. forklares med andre faktorer, end at du er kommet i bedre form?
- Forklar hvad superkompensationsprincippet går ud på og forklar, hvordan dette princip skal tænkes ind, når man laver sin træningsplanlægning.
- Hvad er intervaltræning kontra kontinuerlig træning og hvad er effekten af træningsformerne? Inddrag herunder nogle fysiologiske tilpasninger.
- Hvilken af ovenstående træningsformer kan fodboldfitness betragtes som og hvilke fysiologiske forbedringer opnås ved fodboldfitness? Giv eksempler på træningsøvelser, som vil bidrage til effekten.

Uddrag
Iltoptagelse og iltproces:
Når man dyrker motion, er der det både aerobt og anaerobt arbejde. Det aerobe er når der dyrkes fysisk arbejde med ilt og dermed har ilten til at hjælpe under arbejdsprocessen.

Anaerobt arbejde foregår uden ilt i processen. Dvs. at anaerobt arbejde er når man skal lave intense og eksplosive øvelser under kort tid ca. under de 2 minutter.

Det anaerobe arbejde er langt mere effektivt ift. energifrigivelse, men efter de 2 minutter vil de aerobe processer tage over, da kroppen kommer til Steady state. Musklerne skal have energi for at kunne blive ved med at yde i dets anstrengelse, derfra kommer enegien igennem ilten

Ilten trækker vi ind igennem munden eller næsen, hvorefter det transporteres rundt i kroppen via hjertet og kredsløbet. Ilten transporteres igennem blodet, hvor den er bundet til hæmoglobinmolekyler, som findes i de røde blodlegemer.

Kredsløbet, som er med til at transportere ilten rund består af 3 typer blodkar: Arterier, kapillærer og vener. Arterierne er det, som transportere blodet ud til organerne, hvor kapillærerne fordeler sig i organerne, og dermed forsyner dem med ilt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu