The Rabbit Hunt | Noter Analyse

Indholdsfortegnelse
1. The Rabbit Hunt er et eksempel på en observerende dokumentarfilm. Undersøg ud fra din viden og hvad du har læst om genren, om du kan finde nogle af de virkemidler, der kendetegner en observerende dokumentarfilm, i The Rabbit Hunt.

2. Karakteriser det miljø som vises i filmen. Overvej hvordan Chris og hans familie fremstilles i kortfilmen. Tages der afstand fra dem, eller fremstilles de i et positivt lys? Eller er filmen udelukkende objektiv og ikke-dømmende i sin skildring af familien?

3. Slå Raskins 7 parametre op, og udvælg de 3 parametre som du mener giver den bedste analyse, og analyser filmen ved hjælp af de valgte parametre.

4. Hvilken stemning etableres i filmens åbningssekvens? Hvordan bibeholdes/modvirkes denne stemning i løbet af filmen?

5. Hvilken rolle spiller lydsiden og musikken i at formidle filmens skildring af familiens sociale status? Giv nogle eksempler.

6. Kommenter kamerasproget i filmens sidste indstilling, fx da Chris filmes i halvnær samtidig med at han spiser et kaninlår, og kameraet står stille og der fokuseres skarpt på det rygende varme lår. Hvad ønsker filmen at formidle på denne måde?

7. Hvilken af de 3 hypoteser om filmens budskab er I mest enig i? Begrund jeres valg med basis i elementer i filmen:

8. Brug Laswells kommunikationsmodel til at analysere filmens budskab og vinkling.

Uddrag
- Den prøver at afsløre virkeligheden (sandheden)
- Den bruger lang tid på observationer og research
- Den bruger “Fluen på væggen”, ofte håndholdt kamera
- Der bruges ikke så tit en stemme (voice-over) eller interviews
- Der er ikke altid et budskab, kun en nysgerrighed på at opdage sanheden

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu