Indholdsfortegnelse
Terrorisme:
1) Gør rede for hvem IS er, og hvad de kæmper for. Kom i spørgsmål ind på relevante begreber, vi er stødt på i undervisning. Fx jihad, kalifat…?

2) Hvad kender du til omfanget af danskere, som er draget i krig for IS, og med hvilke bevæggrunde er de rejst afsted?

3) Uddyb og beskriv hvad der motiverer mennesker til at udføre terrorhandlinger?

4) Hvordan ser nytteetikken og pligtetikken og på terror?

Udbytte af forløbet?
1) Hvad jeg har lært i forløbet?

2) Var der noget, som overraskede mig?

3) Hvordan har forløbet påvirket min holdning til terror på verdensplan?

Min mening… (husk at begrunde alle svar)
1) Er der grund til at frygte terror i Danmark?

2) Hvorfor tror du, at mange mistænker muslimer til at være terrorister, når det kun er de færreste, der udøver terror af alle verdens muslimer?

3) Hvad er din holdning til konspirationsteorien om terrorangrebet på world trade center d. 11. september?

Uddrag
IS er navnet på en sunnimuslimsk terrororganisation, som er velorganiseret og velbevæbnet.

Islamisk stat blev ledet af den tidligere leder: ”Abu Bakr al-Baghdadi”, der blev født i 1971. IS har sin oprindelse i al-Qeada i Irak, som er en terror-netværk.

IS har i løbet af 2014 og 2015 vundet større udbredelse i Syrien og Irak, hvor de havde fuld kontrol over. Men USA erklærede IS opløst i 2018.

Islamiskes stats mål er at oprette et kalifat og udslette de vantros eksistens, et kalifat er en stat opbygget på en streng islamisk lovgivning: ”sharia-lovgivningen.”

Hvis man bryder sharia-loven, følger der konsekvenser fx: afhugning af hænder, pisket eller i værste tilfælde døden.

Et kalifat er et politisk system, som blev oprettet efter profeten Muhammeds død i Medina i år 632.

Kalifatet var etableret med en sharia-lovgivning. Krigen hvor de skal udslette de vantros eksistens hedder jihad som betyder ”hellig krig”.

Begrebet jihad er arabisk og kan oversættes til enten anstrengelse eller bestræbelse.

Jihad i Islam er fordelt i to klasser, den store Jihad og den lille jihad, hvor den største godbid fås ved at udføre den store.

Den store jihad bliver fortolket til at være den der kæmper for at være en god muslim. Den lille jihad går ud på hvornår det er lovligt at forsvare sig selv, hvis man bliver angrebet.

Muslimer er blevet delt i to hovedretninger: Sunni og shia. Der var også en der hed khariji, men var kun udbredt fra 600-tallet og til begyndelsen af 700-tallet.

Sunnimuslimer mente at de skulle ledes af en kalif. Kaliffen skulle reagere det muslimske samfund efter de regler, som Koranen og islam henviser til.

IS træner små børn militært, og lærer dem til at tænke at de vantroende skal dø, så de på et tidspunkt kan blive hellige krigere for IS.

IS lærer allerede børene at bruge håndgranater og pistoler fra de er helt små. De kræver også de små børn at kunne koranen udenad.

Associated Press har offentliggjort billeder fra Syrien, hvor de viser børn helt ned til syv-otte alderen som er blevet påført træning og religiøs indoktrinering i Islamiske stats lejre.