Indholdsfortegnelse
1. 11. september - angrebet
2. Terrornetværket al-qaeda
3. Taleban-styret i Afghanistan

Kap. 2: Krigen mod terrorisme
- Afghanistan:
- Irak:

Uddrag
1. 11. september - angrebet
- Verdensberømt billede af George Bush

- Fire fly blev kapret af 19 yndre mænd
o Første fly styrtede ned
o To andre fly fløj ind i hvert sit tårn
o Sidste fly ramte pentagon

- 3.000 mennesker dræbt (78 lande)

- Mest opfattende terrorangreb i historien

- Amerikansk mål

- Midler: nytænkende milder

- I efteråret 2001  britiske soldater kæmpede, mål: ødelægge al-qaedas faciliteter

- Foråret 2003: invasionen af afghanistan blev fulgt af endnu en invasion: irak blev invaderet og saddem-hussein styret blev væltet

2. Terrornetværket al-qaeda
- Havde et råd i toppen, der udstak den overordnet politik, udstedte deklarationer og fatwear og tog stilling til terroraktioner.

- Så var der militærkommiteen, den religiøse komité og en komite der stod for forretningssanliggender.

- Fatwa: en retlig erklæring inden for islam, der udstedes af en religiøs højtstående inden for rammerne af gældende islamisk tekst og praksis.  styrkede islamisk profil

- Netværket har haft forbindelser i over 50 lande

- Haft deltagelse fra grupper i bl.a. Libanon, Pakistan, Algeriet, Egypten, Somalia og Yemen