Terminsprøve VØ | Januar 2021

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %) Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %) Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger:

1.6 (5 %) Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter

Opgave 2:
2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5%) Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21

2.3 (5%) Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Opgave 3:
3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Opgave 4:
4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet. Saldobalancen fremgår af bilag 4:

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
I 2017 opkøbte K-salat har påvirket dem positivt. Det har øget omsætningen, men har påvirket deres omkostninger negativt. Derudover har virksomheden også haft fokus på produktudvikling og dygtiggørelse af deres medarbejdere.

Dette har også kostet en del penge på at udvikle de ansattes færdigheder. De har i alt opkøbt 4 virksomheder som har øget deres markedsandel. Disse opkøb har dog også krævet langt større personaleomkostninger, da man nu skulle bruge flere ansatte.

Men det har øget deres sortiment. Dette skaber en stærkere kunderelation. Dette har skabt en stor tilfredshed for kundernes, idet de bliver tilbudt et bredere, stærkere og mere spændende sortiment.

---

Fra år 2016-2018 er deres omsætning steget med 48% hvilket skyldes opkøbet af K-salat, og de tre andre virksomheder.

Da de opkøbte K-Salat fik de en større markedsandel indenfor pålæg, sauce, dressing og remoulade. Men det har påvirket ” Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer” negativt da de nu skal producere meget mere. Denne post er steget med 66%

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu