Terminsprøve januar 2021 | Nordex food

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

Opgave 2
2.1 (8 %)
Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 1.500 maskintimer.

2.2 (4 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (4 %)
Vurder, om det er lønsomt at leje produktionsanlægget i det kommende kvartal.

2.4 (4 %)
Diskuter, om BIO-LIGHT bør leje produktionsanlægget.

Opgave 3
3.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

3.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.3 (4 %)
Vurder, hvilke af investeringsforslagets forudsætninger der er mest usikre.

3.5 (4 %)
Diskuter, om GreenFood A/S bør igangsætte fremstilling og salg af DuraB.

Uddrag
Vi hører i første artikel, at virksomheden Nordex Food har investeret i ny lagerhal på 4.500 kvadratmeter i Nørager. I dette lager har virksomheden en stort køleanlæg, som har plads til en del flere oste.

Virksomheden havde førhen to-tre fjernlagre rundt omkring, men da det er dyrere i transport og også har sinevanskeligheder i forhold til risici ved flytning af ostene, så besluttede de sig for at købe et centrallager i Nørager, hvor deres produktion også ligger.

---

Vi kan ud fra den givne rentabilitet se, at virksomhedens overskudsgrad i første år faldt, men igen i andet år steg. For at finde ud af hvad dette skyldes, så er man nødt til at kigge på de øvre indekstal.

For specifikt at finde overskudsgraden, så skal man bruge resultatet for primær drift og omsætningen. Da vi kan se, at omsætningen var stigende i alle tre år, så kan vi hurtigt regne os frem til, at det ikke var denne, som gjorde at omsætningen faldt i år to.

Vi skal derfor kigge på resultatet for primær drift. Dette kan vi se, er faldet mere end omsætningen steg. Dette skyldes, at virksomhedens vareforbrug primært steg så drastisk, hvilket har haft betydning for virksomhedens overskudsgrad er faldet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu