Nordex Food | VØ opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

Uddrag
det ellers Brexit ramte britiske marked. Desuden har der været en stigende efterspørgsel på denne type produkter fra detailkæde, samt restaurantkæde og sammen med at forbrugerne har skåret ned på kød og erstattet det med ost, har det været med til at drive væksten i Nordex Food Gruppen.

Endvidere har der været et kursfald på pund, som har haft en negativ påvirkning på nettoomsætningen, fordi at Nordex koncernen køber ind i euro og sælger deres varer i pund.

Dog har Nordex Food formået at hæve salgsprisen, så kursfaldet ikke har haft en enorm indflydelse på nettoomsætningen

Vareforbruget er steget med 27% fra 2016 til 2018. Vareforbruget følger typisk omsætningen. Stigningen i vareforbruget kan skyldes at markedet for råvare har været ugunstigt og det er derfor blevet dyre for Nordex Food at købe råmælk til produktion af deres produkter, dermed er der altså sket en stigning i vareforbruget.

Dog er priserne på råmælk udviklet sig lidt gunstigere, dermed har det ikke haft enorm påvirkning på vareforbruget, men udsvinget har været ind og påvirke vareforbruget i perioden.

Endvidere er dette haft en indflydelse på stigning, men er ikke hele årsagen til stigning i vareforbruget.

---

Anlægsaktiverne er steget med 30% fra 2016 til 2018. Anlægsaktiverne er steget en smule mere end nettoomsætningen.

Stigningen i anlægsaktiverne kan skyldes at Nordex Food har samlet deres to-tre fjernlagre til et i Nørager og dermed også i et kæmpe anlægsaktiv som er det store nye lager i Nørager.

Endvidere er hovedparten af investeringerne i virksomheden gået til at gøre lagret mere bæredygtigt, reducere energiforbruget og mindske spild i produktionen, hvilket har medvirket til stigningen i anlægsaktiverne. Derudover har virksomheden opstartede en investering i et flisfyr.

Varebeholdningen hos Nordex Food Gruppen er steget med 27% i perioden fra 2016 til 2018. Det er steget procentvis mere end omsætningen er og det skyldes b.la. investering i det nye lager i Nørager på 4500 kvadratmeter.

Denne udvidelse gør at der b.la. er mere plads. Dog passer denne stigning med stigningen i vareforbruget, må man formodes at det kan skyldes de samme årsager.

Virksomheden sælger produkter hvor varelageret ikke kan være stort, da mejeriprodukter har en udløbsdato. Derfor må det formodes at stigningen i varebeholdningen skyldes en højere kostpris på råmælk, ligesom det var ved vareforbruget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu