Taliban i Afghanistan | DHO | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Først vil jeg redegøre for Danmarks krigsindsats mod Taliban i Afghanistan fra 2001 og hvilke omkostninger dette psykisk og fysisk medført for de udsendte soldater.

Dernæst vil jeg analysere Soldaten der døde - TV2, med fokus på filmiske virkemidler og troværdigheden.

Derefter vil jeg diskutere Danmarks Veteranpolitik. Ydermere vil jeg komme med en vurdering af den danske veteranpolitik.

Problemformulering
Fungere den danske Veteranpolitik?

Indledning
Krig er vold, ødelæggelse og død. Dette har fulgt menneskeheden gennem mange generationer. Krig er noget mennesker altid har frastødt og fascineret.

Krig forandre samfund og mennesker. Krig bringer sorg og lidelser både fysisk og psykisk. Det forfølger i menneskehedens historie, og når først man har været udsat for krig, er det noget man aldrig glemmer.

Selvom de fleste helst gerne vil glemme krig, prøver vi at forstå og bearbejde den gennem litteratur. Krig er dermed et af de ældste temaer i litteraturhistorien.

Litteraturen giver en stemme til alle ofrene, der har været udsat for krig, den husker os på alt det vi forsøger at glemme og forandre, nemlig had, sorg, kamp, lidelser og savnet.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Metode 2
Redegørelsen 3
Analysen 5
- Vurdering af ’Den døde soldat’ 8
Diskussion & Vurdering 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag
For at kunne forstå baggrunden for Danmarks krigsdeltagelse siden 2001 er det meget relevant at kende til de danske militæroperationer i årtiet, der lå forud.

I 1990 lige efter den kolde krig, invaderede den irakiske diktakter Saddam Hussien det rige naboland Kuwait. Dermed opstod spørgsmålet om ”hvad skulle vi bidrage med?” for Danmark.

I starten var Danmark ganske tøvende da der ikke var tradition for at Danmark deltog i egentlige militær operationer i fremmede dele af verden. Det endte efter meget debat, sendte Danmark krigsskibet ”Olfert Fischer”.

Den danske udenrigspolitisk ændrede sig betydeligt derefter, hvor den havde været påvirket af de internationale stormagter.

Den danske neutralitetspolitik blev afskaffet, og i stedet kom der en ny udenrigspolitik kurs kaldet ”Aktiv internationalisme”, denne politik var bygget op af den daværende statsminister, Uffe Ellemann Jensen.

Efter dette trådte i kraft blev Danmark et mere aktivt land, hvor vi fokuserede og deltog mere i organisationer såsom EU, FN og NATO.

I løbet af årene 1991-2011 er den danske krigsindsats blevet meget mere aktiv. I de 20 år deltog Danmark hovedsageligt i fire krige

hvor den danske indstilling og befolkningens og politikerenes holdninger til dansk krigsindsats i fjerne krige fuldstændig ændrede retning.

Danmark gik fra at være ekstremt tøvende, til at være et af de lande i verden der er hurtigst og mest omfattende er villig til at gå i krig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu