Problemformulering
Hvorfor blev de danske styrker indkaldt til krigen i Afghanistan i 2001, samtidig med at den daværende amerikanske Bush-regering vedtog ”The War on Terror”.

Med dette udgangspunkt vil jeg gøre rede for, hvorfor og på hvilken måde man vedtog beslutningen om at inddrage det danske militær i krigen? Hernæst vil jeg analysere følelserne og problematikken om krigen, hvori jeg analysere kronikken ”Vi har
tabt i Afghanistan”? Til sidst vil jeg diskutere og vurdere hvordan krigens resultater afspejler sig i dag?

Indledning
Den Afghanskekrig har varet ved siden år 2001, hvor at den daværende amerikanske præsident George W. Bush indførte sin politiskekampagne om kampen mod terror.1 Siden 2001 har 46 andre lande militært deltaget om kampen for at irettesætte landets daværende Talibanske styrer.

Ligesiden krigens start har der været meget blandte meninger fra pressen og befolkningen på de forskellige danske regeringer, om hvorvidt at krigen har været værd at skulle kæmpe for.

Krigen var hovedsagligt startet på baggrund af angrebet på tvillinge tårnene den 11. september 2001, hvori at den amerikanske stat erklærede krig på terror fra mellemøsten.

Men selve ideén fra den amerikanske side, at få likvideret Osama Bin Laden og hans terrorgruppe al-Qeada, samt det Talebanske-styre, så ud til at være en mudret opgave. Og siden krigen var startet, har der forekommet mange sårede såvel dræbte.

Jeg vil herefter prøve at finde svaret på hvorvidt at krigen skabte, eller overhovedet kunne, skabe fred. I opgaven finder vi svaret på, om den danske militær indsats i Afghanistan, har været en succes eller en politisk fejl.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning .................................................................................................. 1
2. Problemformulering................................................................................... 1
3. Metode ...................................................................................................... 2
4. Redegørelse
Borgerkrigene og de tidlige konflikter i Afghanistan.......................................2
9/11 og krigen mod terrorisme ........................................................................ 3
Danmarks deltagelse i krigen ........................................................................... 5
5. Analyse ...................................................................................................... 7
6. Diskussion og vurdering af krigen i Afghanistan.....................................10
7. Konklusion ............................................................................................... 11
8. Litteraturliste ............................................................................................ 12

Uddrag
Danmarks deltagelse i tidligere krige, som resultat af 1864, havde været delvis passiv og uambitiøs. Man kunne se dette under Anden Verdenskrig (neutral-politik) og Den Kolde Krig, hvori der blev holdt lav profil under USA’s politikker og med Sovjetunionen som nabo.

Dog begyndte udenrigspolitikken at være mere aktive fra dansk side, og man så større militær deltagelse i 90’er krigene (Kosovo, Bosnien, Kroation, Kuwait)

Derfor blev der d. 14. december 2001 foreslået i Folketinget, med 101 stemmer for og 11 imod, at det danske militær skulle deltage aktivt i kampen mod terrorisme i Afghanistan. Følgende tekststykke kom fra Forsvarsudvalget, ” USA har efter terrorangrebene den 11. september 200 l opbygget en bred koalition mod international terrorisme.

Koalitionen har under ledelse af USA gennemført egentlige militære operationer i Afghanistan rettet mod Osama Bin Laden og hans terrornetværk, Al Qaida, samt mod Taliban-styret. (...) Et styrkebidrag omfattende et C-130 transportfly vil kunne indsættes til at løse lufttransportopgaver, herunder humanitær flytral1sport af nødhjælp.

Styrkebidraget omfatter to flybesætninger, en jordbesætning, nødvendigt støttepersonel samt personel til pakning af gods mv., i alt ca. 75 soldater.”

Forsvarsudvalget foreslog at Danmark indsats skulle bestå transport- og kampfly, samt støttepersonel og ca. 75 soldater. Derudover støttede Danmark også økonomisk ved at bidrage til rekonstruktion i lokale områder.

Danske soldater fra Frømandskorpset o jægerkorpset blev nedsendt til Kandahar i Helmandsprovinsen i januar 2002, i aftale med Storbritannien og Tyskland. På daværende tidspunkt var Danmark officielt i krig mod Afghanistan, og terror, og d. 6. marts 2002 mister de første tre danske soldater livet.

Samme år overtog NATO kommandoen for de danske tropper, og i 2003 forlængede det danske bidrag med yderligere 6 måneder til ISAF (International Security Assistance Force), da den Afghanske regering havde efterspurgt dette.21 I 2005 besluttede NATO at ISAF’s operationer nu også skulle udvides til den øst- og sydlige del af Afghanistan.

Det var tydeligt at se at NATO opfordrede de vestlige lande til at bakke om flere styrker i kampen mod Taleban-styrkerne, og herudover havde danske soldater i 2006 også været under tre angreb på deres lejr i Musa Qala.23Dette medførte at d. 2. februar 2006 blev vedtaget i Folketinget, at det danske bidrag skulle styrkes igen, med 290 soldater i helmandsprovinsen.